accelerace

Mesterlære for iværksættere

Kan man sidde som investor og vælge lige præcis de to ud af 100 virksomheder, der bliver en succes? Ikke hvis man spørger Peter Torstensen, adm. direktør for forskerparken Symbion og øverste ansvarlige for iværksætterinkubatorprogrammet Accelerace, som gennemføres i samarbejde med SCION DTU.
”Det tror jeg ikke en kæft på,” siger han fyndigt.
”De er der ikke, de udvikles. Derfor skal man arbejde på en anden måde.”
Og det er lige præcis, hvad de gør i Accelerace. Hvert år bliver 30 iværksættervirksomheder sluset igennem det fem måneders mesterlære-program, og her skinner det langsomt igennem, hvem der har de største potentialer.
”Vi bliver overrasket hver gang. Vi tænker jo også over, hvem vi tror der bliver en succes, men der er altid fire-fem stykker der overrasker positivt eller negativt. Nogle synes man på forhånd er meget svære, men når man så arbejder med dem, og justerer lidt på produktet, så bliver det enormt interessant. Andre har en super intuitiv historie, men ender med ikke at have helt så stort potentiale,” siger Peter Torstensen.
Som eksempel nævner han firmaet Aresa, der opfandt en genmodificeret plante, som bliver rød i minefelter. Umiddelbart en oplagt forretningsidé, men når man kommer ned i detaljen er der en række problemer, som gør det vanskeligt. Hvordan får man dem f.eks. plantet i minefelterne? Og mange steder, hvor der er miner, er der også ret tørt klima – både meteorologisk og økonomisk set. Aresa prøvede at gå til Verdensbanken for at se, om opfindelsen kunne kombineres med landbrugsprojekter, men blev så spurgt, om det var 100 procent sikkert? Det var det ikke – det var 95 procent sikkert, og det kunne man ikke have.
”Så det viste sig af mange mærkelige årsager, at det kunne man ikke få op at flyve. Det er i bund og grund en trial and error-proces, og til sidst havde de brændt så mange penge af, at de lukkede. Fordi man startede forkert. Det er jo skrækkeligt.”

En iterativ proces
I denne historie ligger også kernen af Accelerace-filosofien: Det handler om så hurtigt som muligt at få testet hypoteserne, så man kan nå bunden af blindgyderne og vende skuden rundt, mens der stadig er penge på kontoen.
”Tankegangen i Accelerace er at organisere trial and error, så man kommer igennem ti gange flere forsøg, end hvis man var alene. Den største begrænsning er din tid, så vi tilfører flere ressourcer til iværksættervirksomheden – forretningskonsulenter, der arbejder for for virksomheden to dage om ugen. De arrangerer kundemøder, investormøder, og har dialogen med virksomheden. Vi udvider simpelthen medarbejderstaben, så vi kan lave de her iterationer hurtigere,” fortæller Peter Torstensen.
”Det andet er, at man som iværksætter har behov for input. Vi har f.eks. en virksomhed, der hedder Edgeflow, som laver urbane vindmøller. Hvem ved noget om det? Vi skal finde alle de mennesker i verden, der har en mening og holdning om det, og bygge et netværk op med de folk, som vi så låner ti timer af, og tester lavpraktiske hypoteser på. Hænger verden sådan sammen, tror I? Edgeflow er f.eks. bygget op omkring en række antagelser. Den ene er, at når vind skal op over en bygning, så speedes den op. Den anden er, at man kan stille en vindmølle der på kanten, som ikke behøver at være 30 meter høj og stå på havet. Den tredje er, at man kan gøre det så billigt, at der er return on investment på fem år for kunderne. Den fjerde er, at der er et tilstrækkeligt stort marked af vestvendte huse, og som det femte, at der er nok kunder, der gerne vil have en grøn profil og have vindmøller på husene. De fem hypoteser her kan testes helt lavpraktisk.”
Deltagerne i Accelerace kommer også igennem en række 48-timers camps, hvor man med Peter Torstensens udtryk ”lukker folk inde og inviterer nogle af de klogeste folk i verden.” Store ord, måske, men her i april var der f.eks. besøg fra The Chasm Institute, så der er også noget at have dem i.
På den måde skaber virksomheden hele tiden ny viden om sit produkt og sit marked. Det indebærer logisk, at kursen hele tiden skal tilpasses de nye ting, der opdages. Et vigtigt element i Accelerace er derfor også en række metoder og værktøjer til at få styr på det væld af informationer, man ender med efter at have talt med en masse folk.

Kriteriet er internationale ambitioner
Hovedkriteriet for at deltage i Accelerace-programmet er, om det brød man er ved at slå op kan blive til en international forretning. En 100-150 ansøgere dyster om de 30 årlige pladser, og hvem der kommer med afgøres i vid udstrækning af et panel af investorer, der er interesseret i det tidlige segment, som f.eks. Vækstfonden eller Seed Capital.
”Vi spørger også investorerne, hvad der skal til, for at de vil investere. De er altså meget tidligt med til at udvikle dem, de tror på, og når vi så præsenterer virksomhederne for de samme investorer i slutningen af programmet, så er de allerede kendte.”
Hvis investorerne alligevel sidder på hænderne, har Accelerace som noget nyt selv mulighed for at gå ind og låne op til tre millioner kroner til de virksomheder, de virkelig synes fortjener en chance. Det har indtil videre fem virksomheder fået glæde af.
Ud af de 65 der i de seneste to et halvt år har deltaget i Accelerace, har 18 rejst penge, enten som venturekapital, fra business angels eller i banken. Og kun to er gået ned.
Så noget tyder på, at Accelerace har fat i den lange ende.

Del indlægget