teddy

Konkurser rammer hårdt

På turen op er der i Danmark unikke muligheder for hjælp til alt fra specialister inden for opstart og drift af iværksætter virksomhed og til med gratis. Her yder f.eks. Symbion og Startvækst et fantastisk arbejde. Tak for det! Danmark skal blot huske på, at det ind i mellem går sådan, at en lille ny virksomhed bliver tvunget til at lukke og går konkurs. Alle virksomheder jeg kender har en eller anden form for tilknytning til en bank – f.eks. en driftkredit eller et statsgaranteret banklån. Banker tænker desværre meget kortsigtet og lukker gerne en virksomhed i økonomisk modvind, hvis det på kort sigt viser sig som en økonomisk fordel for banken. Konsekvensen er, at virksomheder med stort potentiale lukker og de mennesker, der føler trang til at skabe, kommer ud i deres livs mentale og økonomiske nedtur.
Det at gå konkurs betragtes som et personligt nederlag og er normalt ikke noget, der tales om. Men hvad sker der egentlig efter en betalingsstandsning og efterfølgende konkurs? Min egen nylige oplevelse var, at min økonomi blev nulstillet fra den ene dag til den anden; min virke mistede al værdi, når jeg nu skal ud på jobmarkedet med de kompetencer jeg havde før iværksætterdagene; mine personlige fysiske værdier har stort set ingen værdi på tvangsauktionsmarkedet; pensioner, evt. kommende arv fra nær familie, børnepenge osv. forsvinder; mit personfradrag nulstilles, hvis der er gæld til SKAT; jeg og min familie skal flytte fra vores hjem til en lejebolig;  børnene måske skifte skole; og der starter en lang retssag. Man er på egen hånd uden hjælp af nogen mental eller økonomisk art fra alle, der var med under start og drift. Man er uden penge til tøj, mad, en selv og ens familie. Der e ingen offentlig hjælp af nogen art.
I praksis sker der det, at den konkursramte følges hjem efter mødet hos dommeren, afleverer en nøgle til sin bolig (der skal fraflyttes inden for meget kort tid), afleverer alle kreditkort (der spærres samme dag), afleverer nøglen til sin bil (der ikke efterfølgende må benyttes), og boligen gennemgås for eventuelle værdier. Kort sagt har man kun det, der er af kontanter i sin pung. På dette tidspunkt er det ikke muligt at skaffe nye midler fra banker, da de ikke udlåner til konkursramte, eller det offentlige, der ikke låner ud til personer med formue (alle de aktiver, der lige er inddraget). Denne tilstand er man i i de år, det tager at afslutte sagen. Kender man en at låne hos privat er det godt, ellers er der ikke noget at købe aftensmad for.

Akut-fond
Jeg foreslår derfor, at de kr. 400.000 som kurator får af staten til at afvikle en lille enkeltmandsvirksomhed bruges til hjælp til den ramte iværksætter via en akut-hjælpefond, samt at kurators arbejde flyttes til Skat. Skat vil kunne udføre denne opgave mere neutralt end en kurator udpeget af en bank og betalt af staten. Hele denne proces omkring en virksomhed under betalingsstandsning og senere konkurs og endnu senere mulig gældssanering, er i dag ét stort tagselvbord for de involverede advokater og banker.
I Danmark og EU er der en masse muligheder for økonomisk hjælp til iværksættere. EU har f.eks. ’IKT’, der er EU’s 7. rammeprogram med fokus på udvikling indenfor informations- og kommunikationsteknologi. IKT har et samlet budget på knapt 6 mia. kr. Danmark står ikke tilbage, og regeringen afsatte på finansloven for 2011 600 mio. kr. til støtte af innovation og iværksætteri. Fælles for alle disse gode intentioner er, at de gives som medfinansiering i forbindelse med andre lån, eller som kaution for banklån. Det betyder, at det rette hold af personer med den rette idé eller prototype kun kan realiseres ved, at disse personer reelt satser ALT. Naturligvis kan der stiftes virksomheder med begrænset hæftelse. Men den kapital der fremskaffes via bank vil være bundet af f.eks. en håndpantserklæring der reelt giver banken adgang til hele ens formue og alle aktiver. Hvorfor? Budskabet fra banken er: ”Hvis du ikke selv tror nok på din idé hvorfor skulle vi så?”

Behøver alt satses?
Hvor mange betalingsstandsninger ender i konkurs og hvor mange virksomheder redes af kurator?
Lad os skabe et unikt økonomisk fundament der ikke ruinere familier på stribe, lad os skabe ægte risikovillig kapital, der kan dyrke disse menneskers visioner og drømme, så vi kan få rigtige produkter ud i offentligheden og det globale marked. Lad os komme ud over den gamle skrøne med, at ”alt skal satses” for at noget kan blive en succes. Iværksættere drives af deres idéer og begejstring ved at skabe – lad os alle bakke op, også samfundsøkonomisk.
Derfor: Støt iværksætterne, Danmarks økonomiske og mentale undergrund, hele vejen og lad os være stolte af deres idérigdom og drive! Lad os alle bade i deres successer og hjælpe dem på fode igen, hvis det vi alle troede på ikke skulle lykkedes denne gang.

Del indlægget