Den politiske kæp i vores hjul

Du har garanteret hørt om den – registreringsafgiften for nye virksomheder. Afgiften blev indført med virkning fra 1. april 2011, men trods datoen er den desværre ingen spøg. På en eller anden måde er det blevet godkendt hele vejen igennem det politiske system, at det ikke længere skal være gratis at starte virksomhed i Danmark. Helt uforståeligt.
Fra politisk side forsvarer man den nye afgift ved at påpege, at beløbet blot afspejler det offentliges udgifter i forbindelse med oprettelse af en ny virksomhed. Det er også forklaringen på, at det koster kr. 2.150 at oprette en virksomhed med hjælp fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, og kun kr. 670 kroner, hvis iværksætteren selv klarer det via styrelsens hjemmeside.
Og det er da helt rigtigt, at beløbet ikke er enormt, og at langt de fleste iværksættere vil kunne afse midlerne i forbindelse med opstarten af deres virksomhed. Beløbets størrelse er ikke i sig selv et problem.
Alligevel er afgiften et enormt problem for Iværksætterdanmark, for udadtil vil man fra regeringens side gerne fremstå som vaskeægte liberalister, der afbureaukratiserer erhvervsklimaet og opfordrer til innovation, vækst og iværksætteri, men bag facaden, ude i den virkelige verden, er billedet et andet. Vi oplever den ene gang efter den anden, at iværksættere bliver kastet af cyklen, fordi der bliver stukket politiske kæppe i deres hjul.
Som iværksætter er der ofte kun én til at træde i pedalerne, og i den stærke finanskrisemodvind kan rugbrødsmotoren have stor gavn af at blive hjulpet fremad. Men uanset om vi kan lægge os i afbureaukratiseringens slipstrøm, eller vi får et hjælpende skub bagpå af erhvervsstøtteordninger, er det stadig hårdt arbejde at nå i mål. Hvis der så oven i købet står politikere på sidelinjen, der stikker kæppe i vores hjul, kan det være svært at bevare motivationen og kæmpe videre. Og det får da slet ikke nogen af de øvrige tilskuere til selv at blive iværksættere og tage kampen op.
Det er ikke nok, at politikerne giver udtryk for, at danske iværksættere skal have bedre muligheder for at drive deres forretning. Vi bliver nødt til at se noget handling. Og det skriger til himlen, at lige netop en liberal regering får indført først en iværksætterskat og dernæst en afgift, som i bedste fald er pebernødder i statens husholdningsbudget, og i værste fald er årsag til, at en eller flere iværksættervirksomheder ikke bliver skabt.

Vi vil have medvind på cykelstierne

Hvordan får vi mere gang i iværksætteriet i Danmark? Det er svært at sige præcis, hvilke knapper politikerne skal dreje på, men en ting er helt sikker: politikerne skal ikke være de tilskuere, der går i vejen, når feltet af iværksættere kæmper sig mod toppen af en stigning uden for kategori. Det kan skabe styrt og få nogle af de håbefulde til at udgå.
Politikerne skal vise, at de vil iværksætteri. At Danmark vil iværksætteri. Iværksætterne er Danmarks fremtid, så politikerne skal skabe nogle rammer, hvor flere bliver iværksættere og flere iværksættere lykkes. Alt for få unge bliver undervist i iværksætteri i folkeskolen, på deres ungdomsuddannelse og på den videregående uddannelse. Kun seks procent af landets universitetsstuderende modtager undervisning i iværksætteri. Det er alt for få!
Vi skal øge antallet og kvaliteten af innovative iværksættervirksomheder i Danmark, hvis vi skal skabe fremtidens eksporteventyr i stil med vindmøller og anden grøn teknologi. Derfor er det tvingende nødvendigt, at vi får kommercialiseret langt mere af forskningsinstitutionernes viden og teknologi. Det kan ske ved et nærmere samarbejde mellem universiteter og det eksisterende erhvervsliv, eller ved at studerende og undervisere starter virksomheder op omkring deres forskningsresultater, såkaldte ”spinout-virksomheder”. Der foregår allerede en indsats på området, men den skal intensiveres, så teknologioverførslen fra forskningsinstitutionerne til erhvervslivet øges.

Også plads til Sørens tømrerfirma

Alt er ikke højteknologisk, og fra DIFs side vil vi slå et slag for, at helt almindelige virksomheder; tømrere, restauratører, entreprenører og lignende, ikke glemmes i ræset om ny viden og teknologi. Det er vigtigt, at også helt traditionelle arbejdspladser bevares i Danmark, og at den type virksomheder både spirer og vokser. Et cykelhold fungerer ikke uden ryttere, der tager det lange og seje træk ude på ruten, og som ikke søger rampelyset. På samme måde er det med hele holdet – Danmark. Alle erhverv er vigtige! Så hjælper det ikke, at det pludselig koster penge at registrere en virksomhed. Det sender det modsatte signal af det, der skal sendes: Danmark elsker iværksættere!

Del indlægget