Skal løsarbejdere have ansættelseskontrakt?

Jeg benytter mig løbende af løsarbejdere (gymnasieelever) til at pakke varer i min netbutik. Da deres arbejdstid er meget uregelmæssig, nogle gange ikke engang hver måned, har jeg ikke givet dem en egentlig ansættelseskontrakt, men nu siger en iværksætterkollega, at man altid skal lave en ansættelseskontrakt, og at det kan blive dyrt at lade være. Er det korrekt? Hvad kan straffen være for at “glemme” det, og hvad skal kontrakten som minimum indeholde?

Uanset, om du er løsarbejder eller er fast ansat, følger det af lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. marts 2010, i daglig tale Ansættelsesbevisloven, at en lønmodtager, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer, skal have et ansættelsesbevis, der i øvrigt skal opfylde kravene til loven. Gør ansættelsesbeviset ikke det, risikerer man at komme til at betale en godtgørelse, der efter nyeste praksis i ordinære tilfælde ligger på ca. kr. 10.000
Kontrakten skal indeholde alle væsentlige forhold og som minimum følgende punkter:

– Arbejdsgivers og arbejdstagers navne og adresser
– Arbejdsstedets beliggenhed
– Beskrivelse af arbejdet med angivelse af jobkategori og titel
– Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt
– Hvis der ikke er tale om tidsubestemt forhold, skal den forventede ansættelsestid anføres
– Den ansattes rettigheder med hensyn til ferie, herunder om der udbetales løn under ferie
– Arbejdsgiverens og den ansattes opsigelsesvarsler
– Den aftalte løn, herunder om der er særlige løntillæg
– Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid
– Oplysning om eventuel overenskomst, herunder om, hvilke parter, der har indgået overenskomsten, der gælder for ansættelsesforholdet.

          Advokat Johnny Norup,
          ADVODAN Billund

Del indlægget