Må jeg sælge min nyhedsmail?

Vi er i fb.m. lukning af vores firma (ikke konkurs) kommet i kontakt med en anden virksomhed i samme branche, der gerne vil overtage vores mailing-liste, som vi har indsamlet over tre-fire år, primært via vores hjemmeside. Må vi sælge den, eller er der noget datalovgivning der kommer på tværs?

Salg af kundekartotek giver anledning til to forskellige problemstillinger.  Dels selve overdragelsen af oplysningerne og dels den efterfølgende anvendelse af dem i forbindelse med markedsføring

Overdragelse af personoplysninger
En virksomheds salg af kundekartotek skal ske i overensstemmelse med persondataloven, og kan afhængigt af omstændighederne ske uden samtykke fra de registrerede, hvis virksomheden har et legitimt forretningsmæssigt formål med at overdrage oplysningerne.
Der skal skelnes mellem ufølsomme og følsomme oplysninger jf. persondatalovens kap. 4, og der skal ske en konkret afvejning af parternes interesse i overdragelsen jf. § 6, stk. 1, nr. 7.  
Er det udelukkende ufølsomme oplysninger såsom almindelige identitetsoplysninger, herunder e-mail-adresse, kan en overdragelse ske uden samtykke jf. persondatalovens § 6.
Hvis oplysninger om tidligere køb og mængde mv. derimod også fremgår af kartoteket, vil interesseafvejningen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7 betyde, at en overdragelse uden samtykke som hovedregel ikke kan finde sted. Her er hensynet til den registrerede således større end hensynet til virksomhedens interesse i at overdrage oplysningerne.  

Videregivelse til brug for markedsføring

Hvis der er tale om videregivelse til brug for markedsføring, skal de særlige regler om dette iagttages, herunder persondatalovens §§ 6, stk. 2 og 36, samt markedsføringslovens § 6.
Her er der forskellige regler alt efter, om der er tale om en privat forbruger eller en erhvervsdrivende.
Efter § 6, stk. 2 må en virksomhed f.eks. ikke videregive oplysninger om en forbruger til en anden virksomhed til brug ved markedsføring medmindre forbrugeren har givet sit udtrykkelige samtykke hertil.
Omfatter jeres mailingliste alene erhvervsvirksomheder, og indeholdes der ingen følsomme oplysninger men alene navn og mail vil overdragelse også til brug for markedsføring således kunne ske.

Advokat Jacob Schousgaard,
ADVODAN Thisted

Del indlægget