Lidt kommunikation den anden vej

I februar gennemførte vi en læserundersøgelse for at blive klogere på jer – bladets læsere – og selvfølgelig for at høre, hvad I synes om det blad, vi laver. Det var efterhånden ved at være meget længe siden, at vi havde lavet en læserundersøgelse, men det er interessant at se, at læserskaren stadig ligner sig selv.
Vi har klart flest mandlige læsere – tæt på tre fjerdedele, hvilket svarer ret præcist til, hvor stor en del af landets iværksættere, der er mænd. Tæt på 70 pct. af læserne er mellem 30 og 49, hvilket også afspejler den generelle iværksætterstatistik. Og knapt 60 pct. bor i eller omkring København, Århus, Odense og Aalborg. 15 pct. bor i eller tæt på en anden større by, mens en fjerdedel af læserne bor i en mindre by eller på landet.
Langt de fleste af læserne har – ikke overraskende – eget firma. Næsten 83 pct. er enten ejer eller medejer af mindst ét firma, og over 16 pct. overvejer at starte (nyt) firma alene eller sammen med andre Næsten 6 pct. af læserne er serieiværksættere. Og endelig angiver over 12 pct. af arbejde med iværksætterområdet på anden vis, f.eks. som rådgiver eller underviser. Som det fremgår af tallene, kan man her godt befinde sig i flere kategorier samtidig.
Tæt på halvdelen af læserne driver en enkeltmandsvirksomhed, og næsten lige så mange – 44 pct. – har et ApS. 8 pct. har et A/S og tæt på 7 pct. har I/S. At over halvdelen af læserne driver virksomhed i selskabsform tager vi som et tegn på, at der er godt med vækstambitioner blandt vore læsere.

Hvad synes I om bladet?

Som redaktør bider man selvfølgelig lidt negle, når man når til sektionen om læsernes oplevelse af bladets kvalitet. Men det er glædeligt at konstatere, at læserne generelt oplever, at bladet har en høj faglig kvalitet, og at artiklerne er relevante for dem.
Et godt stykke over 60 pct. af læserne mener, at den faglige kvalitet af IVÆRKSÆTTERENs indhold er enten høj eller meget høj, mens den sidste tredjedel mener, at den er middel. Stort set ingen (2,5 pct.) mener, at bladets kvalitet er lav eller meget lav.
Det er vi ikke utilfredse med – men når der nu er etableret et mål, er det selvfølgelig ambitionen at forbedre disse tal inden næste års undersøgelse.
Over 60 pct. af læserne oplever, at artiklerne i bladet er relevante eller meget relevante, mens lidt over 30 pct. oplever, at relevansen er nogenlunde. Således er altså over 90 pct. af læserne positive overfor relevansen. Lidt over 6 pct. af læserne finder generelt artiklerne irrelevante, og en enkelt respondent finder dem meget irrelevante. (det er nok ikke en abonnent, vi har ret længe).
De fleste af læserne (næsten 80 pct.) læser mindst halvdelen af bladet hver gang, og en cirka en tredjedel angiver at læse ”det meste”. En hård kerne på 8 pct. går til makronerne og sluger bladet rub og stub, fra ende til anden, hver gang. Kun 2,6 pct. angiver, at de ikke rigtig får læst bladet.

De rosenrøde historier

Ud over de kvantificerbare svar, har vi fået mange gode og brugbare kommentarer på spørgsmålene om, hvad vi gør godt, hvad vi kunne gøre bedre. Disse svar vil indgå som inspiration når vi planlægger fremtidige numre.
Det er dog værd at bemærke, at der selvfølgelig også er mange modsatrettede ønsker, så kunsten her på redaktionen er at balancere indholdet, så vi tilgodeser så mange som muligt af vores kernemålgruppe af vækstiværksættere. Det fører for vidt for denne artikel at kommentere på alle de input, vi har fået, men en enkelt som vi ofte hører vil jeg kort knytte en kommentar til:
Mange læsere efterlyser historier, der ikke er ”så rosenrøde” – altså iværksættere, der har klaret sig mindre godt eller måske endda er gået konkurs. Der er ikke noget, vi hellere ville, end at skrive om iværksættere, der er gået konkurs, men det er ufattelig svært at få folk til at fortælle om deres fiaskoer. Det er som regel først, når folk er oven vande igen og har succes med en ny virksomhed, at de kan lokkes til at fortælle om en konkurs, for så er den blevet til en parentes i deres historie om vejen til succes. Hvis der skulle sidde nogle iværksættere derude og stirre på bagsiden af iværksættermedaljen, som har overskud til at fortælle deres historie, så hører vi meget gerne fra dem.
Når det er sagt, så er udfordringen at skabe en succes, og den afkoder man ikke ved at snakke med dem, det ikke er lykkedes for. Derfor er og bliver succeshistorier kernen i bladet. Vi arbejder til stadighed på at gøre historierne mere brugbare, og forsøger at variere den vinkel, vi lægger på historierne.
Til slut vil jeg gerne sige tak til alle jer, der brugte tid på at svare på undersøgelsen og give feedback, som vi kan bruge til at udvikle bladet med fremover!

Del indlægget