Holdning – nu eller senere?

Mange af os starter vores liv som erhvervsdrivende med en personligt ejet virksomhed, og for nogle kan der være god grund til på et tidspunkt at omdanne til et selskab, for eksempel for at begrænse en risiko. Andre starter virksomheden som et kapitalselskab, altså anpartsselskab eller aktieselskab med det samme.
I forbindelse med etablering af selskabet, kan du opleve, at du bliver præsenteret for en konstruktion med et driftsselskab og et holdingselskab. Hvor holdingselskabet ejer (din del af) driftsselskabet men ellers ikke forventes at have aktiviteter. Fidusen er, at du (efter at driftsselskabet har betalt selskabsskat) kan føre udbytte skattefrit fra dit driftsselskab op i holdingselskabet. Holdingselskabet kan herefter selv kanalisere pengene ud til andre aktiviteter.
Det lyder besnærende. Når vi som helt nye iværksættere forestiller os fremtiden, er der som regel gode overskud involveret, og det er dejligt at have fuld kontrol over midlerne i et holdingselskab. Imidlertid går det ikke altid sådan: Meget ofte, kræver der hårdere arbejde i længere tid end først planlagt. Rigtig mange nye selskaber kæmper hårdt for at få en position på markedet og en anstændig løn til ejerne de første mange år – der er ikke noget at spare op af. I de tilfælde er holdingselskabet bare en klods om benet. Dels skal et holdingselskab revideres, og uanset hvor få aktiviteter det har, er der jo ingen revisorer, der laver arbejdet gratis. Herudover skal holdingselskabet aflevere selvangivelse og årsrapporten indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen inden for de fastsatte frister. Altså: Det koster penge og/eller tid – ofte begge dele at have et holdingselskab, fordi den samlede administration bliver tungere.

Få driften i gang – tag holdingselskabet senere
For mange vil det derfor være en fordel at starte alene med et driftsselskab. Når vi så konstaterer, at forretningsgrundlaget holder, og der er udsigt til overskud og udbytte, kan holdingselskabet eventuelt bygges ovenpå.
Det foregår ved en aktieombytning – man skyder et holdingselskab ind mellem ejeren og driftsselskabet. Eller sagt på en anden måde: Anparterne eller aktierne i driftsselskabet konver-
teres til anparter eller aktier i et holdingselskab, og holdingselskabet ejer herefter driftsselskabet.
Det kræver dog noget planlægning,
for der er nogle regler om, at man som udgangspunkt ikke kan sælge driftselskabet skattefrit inden for de første tre år efter etableringen af denne konstruktion. Og driftsselskabet skal have et overskud, før man kan betale udbytte. Men hvis det ikke er planen at sælge foreløbig, kan det være en god løsning.
Hvis du har et velfungerende selskab med masser af aktiviteter og uden holdingselskab, kan det være til din fordel at få lavet holdingsselskabet, hvis du kan se, at du inden for en årrække vil sælge selskabet og/eller gennemføre et generationsskifte. Der er særlige (stramme) regler omkring beskatningen, hvis man ender med at eje under 10% af selskabet, så vær særlig opmærksom, hvis du ved hjælp af en eller flere investeringsrunder ender med en ejerandel i den størrelsesorden.
Så vær åben overfor mulighederne, men lad være med at sige ja til et holdingselskab som nystartet, uden du har en rigtig god grund til at påføre dig selv den ekstra administrative byrde.

Del indlægget