Vælg den rigtige revisor

De fleste mennesker ville ikke vælge en håndværker bare på grund af den laveste pris. Du vil sandsynligvis entrere med én, som du er blevet anbefalet, som har bevist sine evner og som har styr på de seneste materialer, teknikker og værktøjer. Ud over det, vil du nok forvente både fornuftige reaktionstider og en forståelse for dine ønsker og krav, samt at håndværkeren kan sætte sig ind i din helt konkrete problemstilling. At vælge en revisor bør ikke være spor anderledes.
Alligevel baserer vældigt mange deres valg af revisor på pris. Det er en helt fundamental fejl – de fleste dygtige revisorer ved, at de er dygtige – og tager penge for det. Deres ekspertviden, deres viden-biblioteker, deres deltagelse på kurser og deres løbende opdatering på lovgivning, skatteforhold osv. er noget, der er dyrt. Og hvis de skulle begå fejl af de helt store, er de dækket af forsikringer, som bestemt heller ikke er billige.
Det er vigtigt at have disse ting in mente, for teoretisk set kan enhver gøre sig til en revisor. Titlen revisor er ikke beskyttet, og derfor behøver man i princippet ikke at have nogen som helst kvalifikationer, erfaringer eller viden for at smykke sig med titlen.

Revisor eller ej?
Men skal man da have overhovedet have en revisor? Det kommer bl.a. an på den virksomhedsform, man har valgt.
Som hovedregel er et kapitalselskab, d.v.s. et anparts- eller aktieselskab, ifølge lovgivningen underlagt revisionspligt. Mindre selskaber kan dog vælge revisionen fra, hvis selskabet to år i træk ligger under mindst to af disse tre grænser:
• En balancesum på 4 mio. kr. (1,5 mio. kr.)
• En nettoomsætning på 8 mio. kr. (3 mio.
kr.)
• Et gennemsnitligt antal heltidsbeskæftigede på 12 i løbet af regnskabsåret.
Grænserne blev ændret pr. 1. januar 2011, de tidligere grænser er vist i parentes.
For et nystiftet selskab kan man dog fravælge revision, hvis virksomheden ikke overskrider to af de tre grænser i første regnskabsår.
En personligt ejet virksomhed – også kaldet en enkeltmandsvirksomhed – er ikke underlagt revisionspligt. Det samme gælder for et interessentskab. Hvis man alligevel anvender en revisor, afgiver revisoren en review-erklæring på regnskab og skatteopgørelser.

Statsautoriseret eller registreret?
I Danmark er der to typer godkendte revisorer: registrerede og statsautoriserede. Ifølge revisorloven stilles der en lang række krav, før man som person kan blive godkendt af Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som enten registreret eller statsautoriseret revisor. Et af dem er, at man har en forsikring mod økonomiske krav, som kan opstå som følge af udførelsen af revisor-hvervet. Et andet er, at man i mindst tre år har udført revisoropgaver i henholdsvis registrerede eller statsautoriserede revisionsvirksomheder. Godkendelse som statsautoriseret revisor kræver ydermere, at revisoropgaverne er udført i en statsautoriseret revisionsvirksomhed.
Derudover skal man som det helt afgørende bestå en kvalifikationseksamen. Kravene til den er reguleret i bekendtgørelser fra det offentlige, hvorved myndighederne har mulighed for at styre kravene til revisorerne.
Forskellen på en registreret og en statsautoriseret revisor er nu om dage næsten udvisket. Begge typer arbejder ud fra samme revisorlovgivning, der er ens regler for kvalitetskontrol, der er samme dokumenta-
tionspligt og de har et fælles disciplinærnævn. Selskaber kan revideres af både registrerede og statsautoriserede revisorer. Så set fra f.eks. en iværksætterens side, er der lovgivningsmæssigt ikke nogen betydelig forskel på de to revisortyper.
Tidligere var der væsentligt større forskel på kravene til registrerede og statsautorise-rede revisorer, hvor der blev stillet størst krav til de statsautoriserede. Det afspejler sig bl.a. i, at der i forbindelse med børsnoterede selskaber og finansielle virksomheder fortsat er krav om, at der skal anvendes en statsautoriseret revisor.
Endelig findes der en række personer, der driver revisorvirksomhed uden at være hverken statsautoriseret eller registreret revisor. Det er fuldt lovligt, idet titlen ”revisor” som nævnt ovenfor frit kan anvendes af alle uden begrænsninger af nogen art. Denne gruppe af revisorer er uden for offentlig kontrol, og man har derfor som kunde ikke den samme sikkerhed, som man får ved at anvende en statsautoriseret eller registreret revisor. Til gengæld vil prisen i nogle tilfælde være lavere.

Kreativ eller korrekt?
Uanset hvilken revisortype du vælger, så vil en god revisor altid rådgive dig til at være helt korrekt i forhold til told- og skattemyndighederne – et i øvrigt fortrinligt råd. Men kast et blik på folkene bag enhver succesfuld iværksætter og du vil bl.a. finde en revisor, som – i ordets allerbedste betydning – er kreativ. En værdifuld revisor er ikke bare én, der sparer dig for skat. Det er én, som rent faktisk også kan hjælpe dig med at øge din indtjening, selv om det ironisk nok sandsynligvis betyder, at du skal betale mere i skat. Det er én, som ved, hvordan der kan genereres nye muligheder for dig og din virksomhed, og som kan hjælpe dig med at udnytte dem. Så idérig er måske et bedre ord end kreativ.

Hvordan skal revisoren hjælpe dig?
Vi driver alle sammen forretning for at tjene penge, men alligevel har vi naturligt nok en tendens til at fokusere på at skabe omsætning. Alt for ofte går denne indsats til spilde, fordi vi ikke koncentrerer os nok om den finansielle side. En revisor forstår ”ægte penge” – indtjening og likviditet. Det er din opgave at generere indkomst – og revisorens rolle at maksimere den.
Derfor skal en god revisor tage sig af meget mere end bare at udarbejde din årsopgørelse og din selvangivelse og derefter sende en regning. Han/hun skal f.eks.:

• Hjælpe dig til at beholde mere af det, du tjener (så du betaler mindre i skat)
• Hjælpe med planlægning af din personlige og din virksomheds finansielle strategi
• Tilbyde et ”realitetscheck” af din årlige forretningsplan
• Rådgive om prissætnings- og omkostningsspørgsmål
• Skåne dig for nogle af de mere banale forretningsmæssige fejl, så som at indgå partnerskaber uden kontrakter. Mange iværksættere har ikke en advokat, og har man nogle generelle spørgsmål, er det ofte billigere at spørge revisoren, man har i forvejen.

Den ideelle revisor
Den ideelle revisor har en stærk forretningsmæssig forståelse, en venlig måde at gribe tingene an på og en fremragende ”teknisk” ekspertise. Vælger du den rigtige, får du en lang række fordele, som denne ”ønskeliste” viser:

• Din ideelle revisor hjælper dig til et lettere liv. Han vil f.eks. ofte kunne give dig råd om det bedste bogholderisystem til dit brug, fordi han kommer mange steder og derfor har indblik i mange systemer. Han vil rådgive dig om, hvordan du kan fratages en del af de rutineprægede administrative opgaver, så du har bedre mulighed for at drive din forretning.
• Han eller hun vil minde dig om vigtige økonomiske tidsfrister – skatte- og momsindberetninger, indbetalinger til Skat, lønterminer
o.m.a. i god tid og ikke fæste lid til, at du tager dig af dem.
• Din revisor vil informere og rådgive dig personligt om ændringer og udviklinger, der er relevante for dig – og ikke bare ved at sende dig et nyhedsbrev. Han/hun vil være proaktiv, når det drejer sig om din virksomhed og vil være mere interesseret i, hvor du er på vej hen end hvor du har været.
• Han eller hun vil altid være på udkig efter måder, hvorpå han/hun kan hjælpe dig til at drive end bedre, mere profitabel forretning.
• Han eller hun kan også hjælpe dig med mere konkrete projekter, så som udvidelser, den økonomiske del af flytning til nye lokaler, forberedelse af et nyt forretningsområde, køb af en anden virksomhed eller fremskafning af kapital. Revisoren bør engagere sig på et tidligt tidspunkt frem for bare at give sin mening til kende efter at du har udført al arbejdet.

Sådan finder du den rigtige
For at finde frem til en revisor, hvor du kan sætte et flueben ved ”opfyldt” i alle check-felterne, så start med at indhente anbefalinger fra andre erhvervsfolk, som ønsker den samme type service som du gør. Den type revisor, der har specialiseret sig i at omdanne poser fulde af bittesmå bilag til anvende lige regnskaber til en meget lav pris er sandsynligvis ikke i stand til at tilbyde den samme type service som én, der har specialiseret sig i større, veletablerede firmaer.
Tag ud og besøg nogle stykker, fortæl dem om din virksomhed og hør, hvad de fortæller om sig selv. Det giver en god idé om, hvorvidt der er et match mellem dig og revisoren. Her er et par spørgsmål, du skal sikre dig, du får svar på:

• Hvilke virksomhedstyper har revisoren som kunder og hvilke typer har han/hun flest af? Det giver en indikation af, hvilke af sine kunders markeder, revisoren ken-
der mest til. Hvis der er et godt match mellem det, revisoren kender til, og din virksomhedstype og dit marked, kan revisorens viden også komme din virksomhed til gode.
• Få revisoren til at nævne ikke bare få, men en række kundenavne undervejs. Måske er der nogle, du kender i forvejen, enten som veldrevne virksomheder eller det modsatte. Veldrevne virksomheder har ofte gode rådgivende revisorer i baggrunden. Og når du kommer tilbage fra mødet, kan du jo forhøre dig hos de nævnte virksomheder om revisoren.
• Hvordan vil revisoren rådgive dig, hvis du ønsker at foretage en disposition i din virksomhed, han/hun ikke er enig i? Vil revisoren lade dig selv bestemme eller vil han/hun insistere på at fremlægge sine holdninger? Alt andet lige vil du have mere gavn af en revisor, der træder i karakter end en, der snakker dig efter munden. Og det kan du lige så godt finde ud af, før du træffer et valg.
• Er det ikke en registreret eller en statsautoriseret revisor, du besøger, så spørg også om deres ansvarsforsikring. Den bør som minimum dække det samme som for de myndigheds-godkendte revisorer.
Hvis du har behov for ekspertise på mange områder, så gå til et større revisionsfirma eller giv noget af arbejdet til ét revisionsfirma og søg ekspertrådgivningen hos andre revisorer eller rådgivere. For eksempel har en énmands-revisionsvirksomhed slet ikke mulighed for at specialisere sig inden for alle områder. •

Om ManagementKonsulenterne ApS og Henrik Svava Mortensen

ManagementKonsulenterne hjælper virksomheder med at forbedre deres salgsindsats, marketingindsats, ledelse, administration, økonomi og brug af menneskelige ressourcer.
ManagementKonsulenternes ejer og chefrådgiver, Henrik Svava Mortensen, er civ. ing. og HD i afsætningsøkonomi og har en lang karriere i ledende stillinger. Henrik Svava Mortensen er medlem af netværket Accredited Associates fra The Institute for Independent Business (IIB). Det er verdens største rådgivernetværk, der udelukkende har fokus på små og mellemstore virksomheder. Læs mere på www.manakon.dk.
 

 

Del indlægget