Er det risikabelt at udleje til udlændinge?

Vi har nogle erhvervslokaler, som vi er ved at leje ud, og har i den forbindelse fået en henvendelse fra et kinesisk firma, der er interesseret i lejemålet. Vi er dog lidt usikre på, om der er større risiko forbundet med at leje til firmaer uden fra EU. I sidste ende vil de jo kunne rømme lejemålet uden at betale, hvis de pludselig ikke har brug for det mere, og så vil det være svært for os at inddrive pengene i Kina. Men omvendt skal det jo ikke være sådan, at man ikke kan finde et lejemål bare fordi man er et udenlandsk firma – blot er vi et lille firma, som ikke har erfaring med udlejning. Men kan og bør vi tage nogle forholdsregler i kontrakten, så vi ikke risikerer at tabe penge?

Der er ikke nødvendigvis en større risiko forbundet med at udleje erhvervslokaler til et udenlandsk firma. Det afgørende set fra udlejers side er primært, at der i erhvervs-lejekontrakten kræves et tilstrækkeligt stort depositum og/eller forudbetalt leje hos lejeren og at denne sikkerhed stilles inden der gives nøgler til lejemålet. Erhvervslejeloven har principielt ingen øvre grænse for, hvor meget depositum/forudbetalt husleje, som en udlejer lovligt kan opkræve. Det er op til en forhandling og må desuden ses i forhold til, hvad der er sædvanligt. Generelt set er 6 måneders depositum/forudbetalt husleje nok sædvanligt, men det afhænger meget af branche, geografi og markedet for lignende (tomme) erhvervslejemål. Af og til kan det også aftales, at lejers bank indstår for lejers forpligtigelser overfor udlejer med et aftalt maksimeret beløb – eller aftales at selskabets direktør/eneanpartshaver indestår personligt.
Hvis I som udlejer alligevel kommer i en situation, hvor lejers forudbetalte husleje/depositum ikke dækker grundet lejers misligholdelse af kontrakten – ja, så er det ofte noget vanskeligere at inddrive et resttilgodehavende hos et udenlandsk firma, hvis aktiverne ikke findes her i landet. Derfor er anbefalingen også, at I som udlejer må undgå at den situation opstår ved at forlange, at lejer stiller en tilfredsstillende sikkerhed for sine forpligtigelser, allerede når lejekontrakten underskrives.

Advokat Hans Christian Færch, ADVODAN Glostrup, tlf.: 46 14 50 00,
mail: hacf@advodan.dk

 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk