2011 skattemæssige takster og satser

Hvert år sine takster. Men fra 2010 til 2011 er der stort set ingen ændringer. Som et led i skattereformerne fra 2009 og 2010 er reguleringerne af de fleste beløbsgrænser suspenderet.

Kørsel
Dog er der reguleret på taksterne for kørselsgodtgørelse og befordring. Bruger du din private bil i firmaet tjeneste, kan du fra 1.1.2011 få fradrag for 3,67 kr. pr. km, hvis du kører op til 20.000 km om året. Det er nødvendigt, at du kan dokumentere din kørsel, enten ved at føre kørselsregnskab – for eksempel kørebog – eller ved at kunne fremvise fakturaer mv. Kørsel mellem hjem og arbejdsplads forgår som for alle andre lønmodtagere til den lavere sats og som ligningsmæssigt fradrag på selvangivelsen – hvis du ellers har mere end 12 km hver vej.

Rejsegodtgørelse
Når du rejser ud, kan du vælge at rejse ”efter regning” eller få udbetalt diæter efter statens takser, og diætsatserne er uændrede i forhold til 2010. Den nye 50.000 kr.s regel, som blev indført sidste år gælder stadig: Hvis ikke diæterne udbetales fra en arbejdsgiver men indgår som et fradrag (for eksempel i din personligt ejede virksomhed), kan der maksimum tages fradrag for 50.000 kr. pr. person pr. år. Alt herudover skal dokumenteres med bilag. Mange vælger derfor at lade virksomheden betale overnatningen men få udbetalt kostsatsen. Så rækker de 50.000 kr. til 109 rejsedage.

På SKATs hjemmeside (http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oID=166727) kan du finde flere satser og beløbsgrænser for 2011 – og for 2010, hvis du netop i disse dage skulle være i gang med at samle det sidste materiale til det forgangne år.
 

Satser og beløbsgrænser 2011

  

Topskat:

Topskattegrænse

(før AM-bidrag):     423.804 kr.

Topskattegrænse

(efter AM-bidrag):  389.900 kr.

Topskatten udgør:       15%

Rejsegodtgørelse/rejsefradrag:
Kost og småfornødenheder 466 kr./døgn

Skattefri lejlighedsgaver til ansatte       700 kr

Befordring hjem-arbejde:

25-100 km:            2,00 kr./km.
Over 199 km:         1,00 kr./km.

Logi                                 195 kr./nat

Loft over rejsegodtgørelse/

fradrag:                       50.000 kr./år

Multimediebeskatning                         3.000 kr.

 

Ægtefællerabat (ny i 2011):                    25%

Erhvervsmæssig kørsel i egen bil:

Indtil 20.000 km:                                                              3,67 kr./km.

Ud over 20.000 km:                                                          2,00 kr./km.

Øvrige satser:

Straksafskrivning af småaktiver 12.300 kr.

Bagatelgrænse for visse

personalegoder                                 5.500 kr.

 

 

Del indlægget