Kan jeg forhindre kreditorerne i at erklære mig konkurs?

Grundet dårligt salg det sidste halve år, og især over sommeren, er mit firma kommet bag ud med at betale leverandørerne. Jeg har sådan set en fin dialog med dem, men de er selvfølgelig ved at være nervøse for, om de overhovedet får deres penge, og begynder at lægge mere pres på. Vi begynder at kunne se tegn på bedring i forretningen, men der kan gå lidt tid før vi kan betale alt, hvad vi skylder. Mit spørgsmål er, hvad jeg gør hvis en af kreditorerne pludselig ikke vil være med længere, og erklærer mig konkurs. Hvor længe skal der gå, før de kan det, og kan jeg gøre noget for at forhindre det?

 Som jeg forstår din redegørelse, er din samlede gæld alt sammen af nyere dato, og ingen af dine kreditorer har endnu overgivet forfaldne tilgodehavender til inkasso. 

Det er positivt, at du over for alle kreditorer spiller åbent ud om dine betalingsproblemer. De fleste kreditorer har forståelse for likviditetsmangel i den nuværende samfundsmæssige situation. Det er derfor også vigtigt, at du orienterer om, at du kan se tegn på bedring af likviditeten. Det kan ofte være en god ide at få din advokat til at skrive til kreditorerne, da det er et signal om, at du er bevidst om situationens alvor. 

Imidlertid er der givetvis tale om forfalden gæld, og såfremt en kreditor ønsker det, kan denne indgive en konkursbegæring. Du skal principielt have et varsel om, at kreditor vil tage dette retsskridt med en frist på 10 dage til at betale. Du kan ikke forhindre, at en kreditor indgiver konkursbegæring.

 Udgangspunktet er herefter, at du enten betaler den pågældende kreditors tilgodehavende eller bliver erklæret konkurs. Du har imidlertid efter konkursloven en mulighed for at træde i betalingsstandsning, hvis Skifteretten skønner, at der er mulighed for at opnå en samlet ordning med kreditorerne. Det kræver, at der beskikkes et tilsyn, der typisk vil være en advokat.

Jeg vil bestemt råde dig til at søge advokatbistand hurtigst muligt, hvis en kreditor skulle true med konkurs eller i værste fald indgiver konkursbegæring.

 

Advokat Klaus Graversen, ADVODAN 

Roskilde, e-mail: kg@roskilde.advodan.dk, 

tlf.: 46 35 15 15
 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk