Forretningsplanen er midlet, ikke målet





Forretningsplankonkurrencer virker ikke. At lade studerende, forskere og andre iværksættere sende deres forretningsplan ind, sammenligne dem og kåre en vinder giver i sig selv ikke meget anden værdi end præmien til vinderholdet. Og præmien er i selv også langt fra nok til at kunne starte sin virksomhed op.

Det lyder måske knap så provokerende i sig selv, men når det kommer fra direktøren for den organisation, der netop arrangerer landets største forretningsplankonkurrence, kan det måske undre en smule.

Men jeg mener det faktisk. Hvis scenariet er som ovennævnte, så skabes der ikke megen værdi for hverken den enkelte iværksætter eller for samfundet i form af kompetenceudvikling, erfaring, skærpelse af forretningsidéen, internationale muligheder etc. Der skal mere til.

At mange deltager i konkurrencen i sig selv er jo naturligvis heller ikke målet, men et middel. Et middel til at inspirere den enkelte til at blive iværksætter. Ligesom det at skrive en forretningsplan også blot er et middel. Det må aldrig blive et mål i sig selv at få skrevet den perfekte forretningsplan.

 

Lære noget på hvert skridt

I vores konkurrence deltager studerende og forskere fra landets universiteter, og langt de fleste tilhører således potentielt segmentet videns- og vækstiværksættere. Specielt for denne type iværksættere kræves der oftest kapital til at realisere deres forretningsidéer. Kilderne til finansiering afkræver således stadig en oversigt, en forretningsplan at kunne forholde sig til, inden iværksætterne bliver inviteret indenfor.

Forretningsplanen er derfor det middel, vi benytter i konkurrencen til at bedømme de helt nye unge virksomheder og det er det middel, vi benytter for at få iværksætterne til at undersøge og dygtiggøre sig i markedet og deres egen forretning.

Men igen; det skal kun være et middel. Det er alfa og omega, at de lærer noget, de kan bruge senere hen på hvert et skridt de tager. Endemålet må jo være, at de udvikler kompetencer som på sigt kan være med til at skabe forøget viden og vækst i samfundet.

Derfor er det også afgørende, at deltagelse i aktiviteter som disse konkurrencer efterfølgende leder til action. Netop derfor er det vigtigt på samme tid at få skabt rammerne for en større samling af aktiviteter, så de potentielle iværksættere kan skabe sig nogle erfaringer fra den ”virkelige” verden. Få fortalt om de idéer de har igen og igen, få verbale tæv fra eksperter, få netværket med andre ligesindede, og ikke mindst møde og blive inspireret af dem, der allerede har gjort det.

Det forsøger vi så at sætte op. Men helt ærligt, vi kan også blive meget, meget bedre.

 

Hold iværksætterne tæt

Traditionelt set har konkurrencer verden over målt deres effekt ved at måle på størrelsen på deres alumnevirksomheder. Også vi gør dette og ligger fint med internationalt. Men metoden er kun i mangel af bedre, da det ikke nødvendigvis giver noget billede af den effekt selve deltagelsen i konkurrencen har haft.

Der findes i dag ikke et rigtig godt redskab til at få evalueret en lang række indsatser indenfor understøttelse af iværksætteri. Med regeringens nye indsats på området kan man håbe, at der bliver satset rigtig i denne retning. Desværre virker det som om, at man entydigt forsøger at kvantificere alt og tracke alt på afstand.

Hvis man skal måle den reelle effekt, så gælder det om at holde iværksætterne tæt fra et tidligt tidspunkt, og sørge for at skabe værdi for dem også, så man har mulighed for at skaffe flere informationer, end dem der kan graves frem via et cpr-nummer. Der bør efter min overbevisning knyttes større netværk op af disse iværksættere, og de samlingspunkter der findes allerede i dag, bør udnyttes i den retning.

Samtidig vil du ved få den sideeffekt, at når iværksætterspirer bliver i miljøet i længere tid falder sandsynligheden for, at de bliver ”spildt” på gulvet. Det store flertal, der i dag oplever en reel værdi af disse aktiviteter, oplever stort set alle i dag en forvirring og et stort tab efter endt forløb, når de ikke længere er en del af det fællesskab og kan benytte sig af de tilbud, der har været. Og det er synd. For flere af dem oplever nu endeligt efter års påvirkning til at gå en anden vej i undervisningssystemet, at iværksættervejen er en reel mulighed.

Jeg tror på, at man for et relativ beskeden økonomisk indsats fra regeringens side vil kunne fastholde alle disse kommende iværksættere, få undersøgt hvad stof de er lavet af, få målt på effekten af den enkelte aktivitet og få sikret at flere vælger at blive på vejen mod at skabe de næste væksteventyr. Og det mener jeg da er en fornuftig investering.




 

Del indlægget