Internationalt varemærke?

Vi er ved at starte et firma på baggrund af en unik idé til en cloud service. Vi vil i den forbindelse gerne sikre os et .com navn, da vi vil sælge vores produkt i hele verden, og derfor leder vi efter et godt navn, som ikke er i brug. Er det muligt selv at få adgang til databaser, hvor vi kan tjekke om der findes varemærke-registreringer andre steder i verden der strider mod de navne, vi finder på? Hvilke databaser er det i givet fald, vi skal søge i?

I kan få et overblik over de søgemuligheder, som er umiddelbart tilgængelige for international varemærkeregistrering på Patent- og Varemærkestyrelsens hjemmeside, www.dkpto.dk, under menupunktet ”Søg i registre”.  Herfra er der links videre til de relevante organisationer, som varetager dansk, europæisk og international varemærkeregistrering.
 I kan naturligvis søge selv og herigennem danne jer et overblik over eksiste-rende varemærker. Jeg vil dog klart anbefale, at I nøje overvejer muligheden for at søge rådgivning hos en specialist indenfor registrering af varemærker, som kan lave tilbundsgående undersøgelser af eksisterende varemærker og lede jer igennem registreringsproceduren, som kan være tung og langvarig at håndtere.
 Når markedsføringen af jeres produkt knytter sig så stærkt til et ord/ordene, der indgår i et hjemmesidenavn, er det en afgørende forudsætning for jeres forretningsgrundlag, at jeres eventuelle varemærkeregistrering er så velunderbygget og stærk som muligt.

Advokat Rasmus Brandt Jensen,
ADVODAN Holbæk, rabj@advodan.dk,
tlf. 59 43 44 45

Del indlægget