Er parallelimport ok?

Vi har måske mulighed for at begynde at importere nogle produkter, som allerede findes på det danske marked hos en anden importør, der af producenten er udnævnt til “officiel importør”. Er der regler mod, at vi begynder at parallelimportere produkterne for at sælge dem billigere i en webbutik, end den officielle importør sælger dem (via en butikskæde)? Hvad skal vi være opmærksom på af faldgruber?

Svaret på jeres spørgsmål afhænger af en række oplysninger, som jeg ikke er i besiddelse af, men jeg skal gøre mit bedste for alligevel at besvare jeres spørgsmål. Jeg forudsætter, at de varer, I har mulighed for at købe, er originale varer. I min besvarelse forudsætter jeg også, at producenten besidder varemærkerettighederne til produktet.
Jeres situation har fire personer der er væsentlige for besvarelsen af jeres spørgsmål: 1) Producenten, 2) Den officielle importør i Danmark, 3) Jeres leverandør og 4) Jer. De vigtigste personer er producenten og jeres leverandør. Det er nemlig meget afgørende, hvor jeres leverandør har varerne fra, og det er også meget afgørende, om de varer I køber i sin tid blev bragt på markedet med producentens samtykke.
 Den relevante lovbestemmelse i forhold til rettighederne til varerne som I ønsker at købe, er varemærkelovens § 6. Ifølge denne bestemmelse må en vare, der én gang er blevet solgt inden for EU (EØS) frit sælges videre inden for EU/EØS, uden at varemærkeindehaveren kan forbyde dette. Salget af varen inden for EU/EØS skal være sket med producentens samtykke, hvilket typisk vil foreligge, hvis producenten selv har solgt varen inden for EU/EØS.
 Det betyder, at det er meget vigtigt for jer at finde ud af, hvor jeres leverandør har varerne fra. Er jeres leverandør beliggende inden for EU/EØS, og har han købt varerne direkte af producenten, er der ikke noget problem. Er jeres leverandør beliggende uden for EU/EØS kan I meget vel komme i strid med varemærkelovens § 6, hvorfor I skal være særligt opmærksomme i dette tilfælde.
 Der vil også være en risiko for at komme i strid med varemærkelovens § 6, hvis jeres leverandør er beliggende inden for EU/EØS, og hvis de varer, han sælger til jer, ikke er bragt på markedet med producentens samtykke.
 Det, som jeg derfor vil råde jer til, er at sikre jer oplysninger om, hvor jeres leverandør får sine varer fra. De forhold, I skal undersøge, er:
• Er varerne originale?
• Er varerne én gang blevet solgt inden for EU/EØS med producentens samtykke?
• Hvor har jeres leverandør varerne fra?
 Hvis ikke jeres leverandør har varerne direkte fra producenten, skal I være opmærksomme. Hvis det senere skulle komme til en retssag, er det jer, der skal bevise, at varerne er lovligt indkøbt – det vil sige, at I skal bevise, at varerne er blevet solgt inden for EU/EØS med producentens samtykke, hvilket kan være svært, hvis ikke jeres leverandør har fakturaer og lign., hvoraf det fremgår, at han har indkøbt varerne direkte fra producenten.
 Hvis ovennævnte ikke giver anledning til problemer, skal I være opmærksomme på, at I kun må anvende almindelige reklamemetoder til at markedsføre varerne med. Jeres markedsføring må f.eks. ikke antyde, at der er en direkte forbindelse mellem jer og producenten.
 I må heller ikke foretage det, der hedder co-branding/ompakning. Det vil sige, at det mærke, som står på varerne, ikke må fjernes eller påsættes andre varer, ligesom I heller ikke må påsætte jeres eget navn på varen. Varen skal sælges i dets originale form uden ændringer af nogen art.

Advokat Christian Vestergaard, ADVODAN Vejen, cves@advodan.dk , tlf. 75 36 00 66
 

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk