Underskud!

De fleste af os ved det jo godt: Giver virksomhedens drift et positivt eller negativt resultat? Selvom afskrivninger og den slags i forbindelse med årsafslutningen kan give nogle måske ubehagelige overraskelser, vil billedet som regel være tegnet på forhånd. For nogle vil der være tale om et underskud – og hvad stiller vi så op med det?

Underskud i selskaber

Når et anparts- eller aktieselskab har underskud, vil egenkapitalen som regel blive nedskrevet med dette beløb. Kommer den ansvarlige kapital under et vist beløb (for anpartsselskaber 50 pct. af den ansvarlige kapital), skal der laves en plan for retablering af egenkapitalen, eller selskabet skal opløses inden for nogle tidsfrister. Det er ledelsens ansvar, at det sker. I de fleste tilfælde vil intentioner om og aktiviteter for at tjene pengene ind året efter og/eller indskud af ny kapital være en væsentlig del af den plan.
Selskabsbeskatningen er 25 pct. Hvis et selskab i et år har underskud, overføres underskuddet til året efter, så skatteværdien ikke mistes. Underskuddet hedder et ”skatteaktiv” og vil fremgå af årsrapporten såfremt det forventes, at selskabet på et senere tidspunkt vil udnytte underskuddet.

Personligt ejede virksomheder
Mens et underskud i et selskab som hovedregel er beregnet efter, at ledelsen har fået løn, er det ikke tilfældet med enkeltmandsvirksomheder og interessentskaber. Virksomhedens ejer får ikke udbetalt A-indkomst, uanset at de arbejder fuld tid i virksomheden. Ejeren eller ejerne lever af virksomhedens overskud suppleret med eventuel anden personlig indkomst.
Har virksomheden underskud, vil dette underskud blive modregnet i den anden personlige indkomst. Hvis der ikke noget at modregne i, vil ejeren have en negativ personlig indkomst. Det forekommer ikke ret ofte, men det kan dog ske. I så fald kan man roligt gøre klar til at forklare SKAT, hvordan den private husleje blev betalt i løbet af året: Er der lånt penge til at leve for eller har vi vundet en million i Lotto?
Ligesom det er tilfældet med selskaberne, vil en personlig negativ indkomst blive overført til året efter. Det klarer SKAT helt automatisk – så der er ingen fare for, at selvstændige efter et hårdt år mister skatteværdien af den negative indkomst.
Så har du haft et hårdt 2009, er det en trøst, at skattereglerne på dette område er rigtig fair – og så er det ellers i gang med handlingsplanen, så bøtten bliver vendt i 2010.
 

Info
Inloco regnskab www.inloco.dk
og Henrik Paaske, Buus Jensen
Statsautoriseret Revisorer
www.buusjensen.dk

Del indlægget