s7

Alt for få virksomheder har styr på likviditeten

Hele 54 procent svarer i en ny undersøgelse nej til at have gennemført en analyse af virksomhedens likvide beredskab. Analysefirmaet Telemark A/S står bag undersøgelsen, der er lavet for Advodan, og udført blandt 200 topchefer i små og mellemstore virksomheder.
Cashflow og likviditet er som hovedregel et centralt element i en sund virksomhedsøkonomi, men i den nuværende krise er behovet for at kunne hente penge internt i virksomheden endnu større. For små og mellemstore virksomheder kan en god likviditet faktisk betyde forskellen på liv og død.
”Cash is king – og det gælder især i øjeblikket. Virkeligheden er sådan, at bankernes vilje og evne til at stille likviditet nu er dårligere end før, så virksomhederne skal kunne hente penge internt, når behovet opstår. Kan de ikke det, bliver konsekvensen i værste fald, at nøglen må drejes om, fordi der eksempelvis ikke er penge nok i virksomheden til at betale udskudt moms eller dække et tab på grund af en dårlig betaler,” siger advokat Torben Thomasen fra Advodan i Glostrup og fortsætter:
”En risikovurdering af det likvide beredskab kan skabe overblik over virksomhedens fremtidige behov for penge. Samtidig afdækkes de områder, hvor likvider kan frigøres, så der altid er penge nok internt til at imødekomme behovet. En metode kan for eksempel være at sælge ud af varelageret, gennemgå priserne for at sikre, at de er tilpasset til markedet og generelt set være mere realistisk i forhold til budgettet.”

Flere dårlige kunder
Og der er et klart behov for en stærk likviditet. 43 procent af de adspurgte små og mellemstore virksomheder svarer, at de oplever flere dårlige betalere nu end tidligere. Det understreger nødvendigheden af at kunne hente penge i virksomheden til at dække eventuelle tab.
”Flere dårlige betalere betyder også, at der er større risiko for at få nye, dårlige kunder, som allerede har fået nej andre steder. En metode til at undgå dårlige betalere er for eksempel ved at foretage flere kreditvurderinger af kunderne, handle kontant og gøre kredittiderne kortere,” forklarer Torben Thomasen.
Der er altså et massivt behov for at få styr på likviditeten. Derfor er det også overraskende, at ud af de få virksomheder, som rent faktisk foretager de nødvendige analyser af det likvide beredskab, gør 79 procent det selv. Det er altså atypisk at hente hjælp fra en ekstern rådgiver, når virksomhederne skal have overblik over, om de er rustet til eventuelle tab og udskudte betalinger.
”Risikoen er kort sagt, at man tager fejl, og det kan få katastrofale konsekvenser. Det er rigtigt svært at lægge likviditetsbudgetter, som giver et validt signal om det reelle behov for likviditet, og derfor vil jeg klart anbefale, at man allierer sig med en ekstern part. Ofte ved virksomhederne godt, hvor der kan sættes ind, men det kan være svært at se på sin egen forretning med de objektive briller, som rådgiveren har på. Erfaringen viser også, at det ofte er en meget god proces, der viser vej til muligheder for eksempelvis opkøb,” slutter Torben Thomasen.

Gode råd til at få styr på likviditeten
• Tag kontakt til en ekstern rådgiver, som kan skabe klarhed og overblik over virksomhedens kommende behov for likviditet.
• Gør kredittiderne kortere og anvend flere kreditvurderinger. Det minimerer risikoen for at lide tab som følge af dårlige betalere.
• Nedbring varelagrene og sælg det ud, som ikke er kurant.
• Tag ikke unødvendige risici ved eksempelvis at sælge på kredit.
• Kig på priserne og tilpas dem til markedet.
• Vær skarpere på budgettet. Alle aktiviteter binder likvider, så foretag en vurdering af, hvad der reelt er behov for i virksomheden.
• Styrk forholdet til banken og lav korrekt og ærlig økonomirapportering.

Del indlægget