s13

Skal jeg til retsmøde i Tyskland?

En tysk agent, vi har benyttet til at undersøge markedet for vores produkter i Tyskland, har anlagt sag mod os ved retten i München. Sagen vedrørende kort fortalt en uoverensstemmelse vi har vedr. betaling for noget arbejde, han påstår at have udført for os, men som vi ikke mener han har udført på den måde, vi aftalte. Vi er blevet indkaldt til at møde for retten i München, men det er forbundet med ret store omkostninger for vores lille firma at flyve frem og tilbage til retsmøder. Mit spørgsmål er derfor, om han overhovedet må anlægge sag mod os i et andet land, og om vi er forpligtet til at møde op? Og hvis ja, hvilket lands love bliver anvendt under sagen, og vil vi selv skulle sørge for tolk (vi taler nogenlunde tysk, men ikke godt nok til at kunne følge med i en retssag)? I vores skriftlige aftale, som vi selv har lavet, står der ikke noget om værneting.
Opstår der en tvist mellem en dansk virksomhed og en tysk virksomhed, skal man som udgangspunkt se på den konkrete aftale for at finde ud af, hvorvidt der er aftalt værneting mellem parterne.
Er der ikke aftalt noget værneting, som i det foreliggende tilfælde, reguleres spørgsmålet om værneting af Bruxelles-forordningen, som er tiltrådt af både Danmark og Tyskland.
Ifølge Bruxelles-forordningen skal en tvist som udgangspunkt anlægges ved sagsøgtes værneting. I den foreliggende sag ville det betyde, at sagen som udgangspunkt skal anlægges i Danmark. Sagsøger har dog mulighed for at gøre brug af de såkaldte undtagelsesværnetinge. Dette forudsætter, at den konkrete tvist kan placeres i en af de beskrevne undtagelsesværnetinge. I den beskrevne situation kan sagsøger gøre brug af det såkaldte kontraktsværneting.
Sagsøger er derfor berettiget til at anlægge sagen i Tyskland, og der skal tilføjes, at han nok har gjort dette af taktiske grunde i håb om, at der vil blive afsagt en udeblivelsesdom. Denne udeblivelsesdom vil herefter uden store vanskeligheder kunne fuldbyrdes i Danmark, jf. Bruxelles-forordningen.
Det bedste, man som dansk virksomhed i en sådan situation kan gøre, er, at se på kravets størrelse, og sammenholde dette med udgifterne til transport mv. Hvis udgifterne til transport mv. overstiger kravet, kan det være økonomisk fornuftigt at betale kravet. Vælger man at møde i retten i Tyskland, og vinder man sagen, får man i Tyskland tilkendt sagsomkostninger, der er højere end de satser, vi kender fra Danmark. Det er dog tvivlsomt, hvorvidt hele kravet vil blive dækket.
Da sagen derfor er anlagt i Tyskland, og har sin nærmeste tilknytning til Tyskland, er det tysk ret, der finder anvendelse på sagen.
Med hensyn til tolk bemærkes, at det som udgangspunkt er retten, der må sørge for at få indkaldt tolk. Det anbefales dog, at man sætter sig i kontakt med retten for at gøre dem opmærksom for behovet og aftale det videre forløb.

Advokatfuldmægtig Nicole Schünemann-Føh, ADVODAN Tønder, nscf@advodan.dk, Tlf.: 74 72 10 10

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk