Må vi oprette dansk I/S fra Sverige?

Vi har stiftet et dansk I/S og vi er som interessenter danske statsborgere bosat i Sverige. En sagsbehandler fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har efterfølgende telefonisk meddelt at en sådan selskabsdannelse ikke er mulig, men kunne på den anden side ikke umiddelbart henvise til lovgrundlaget for sin afgørelse. Hvad gør vi?  – og er der ikke EU-regler på dette område?

Det følger af EF-Traktatens art. 43, at “der (er) forbud mod restriktioner, som hindrer statsborgere i en medlemsstat i frit at etablere sig på en anden medlemsstats område. ”
Denne etableringsret forudsætter deltagelse i det økonomiske liv i en anden medlemsstat på stabil og vedvarende måde og er et af Fællesskabets grundlæggende principper. Etableringsretten gælder såvel juridiske personer (selskaber) som fysiske personer med statsborgerskab i en anden medlemsstat.
 Som jeg forstår din henvendelse, er du bosat i Sverige, og ønsker at stifte et I/S i Danmark. EF-Traktatens restriktionsforbud giver dig således mulighed for, at stifte et selskab i Danmark på lige vilkår med personer (juridiske såvel som fysiske) bosat i Danmark, under iagttagelse af de gældende nationale regler. Baggrunden for din kontakt med E & S fremgår ikke, og det bemærkes i denne forbindelse, at I/S som udgangspunkt ikke skal anmeldes som eksempelvis anparts- og aktieselskaber. Mit umiddelbare svar på, hvad du skal gøre er derfor, at du orienterer E & S om ovennævnte og anmoder om en skriftlig begrundelse for E & S mulige stillingtagen.

Advokat Jeppe Nørregaard, ADVODAN Køge, jeno@advodan.dk, 56 65 00 40
 

Del indlægget