Skal mit firmanavn stå på fakturaen?

Er der krav om, at mit firmanavn skal stå på fakturaen for at jeg kan trække udgifter fra i mit regnskab? Mit firma drives som ApS.
 
Ja. Jeg går ud fra, at spørgsmålet gælder en almindelig såkaldt momsfaktura. Efter momslovgivningen skal sælgeren anføre købers navn og adresse på fakturaen. Det gælder, uanset om køberen er et ApS eller anden form for selskab eller er en personligt ejet virksomhed. Momsbekendtgørelsen indeholder i § 40 helt specifikke krav til indholdet af en faktura. Da mange ikke er opmærksomme på de grundlæggende krav, finder jeg  anledning til at fremhæve de mest grundlæggende (ikke udtømmende) krav til en faktura:

•  Udstedelsesdato (fakturadato)
•  Fortløbende nummer, der bygger på én eller flere serier, og som identificerer fakturaen
•  Sælgers momsregistreringsnummer (CVR-nr.)
•  Sælgers navn og adresse
•  Købers navn og adresse
•  Mængden og arten af de leverede varer eller omfanget og arten af de leverede ydelser
•  Den dato, hvor levering af varerne eller ydelserne foretages eller afsluttes, forudsat en sådan dato er forskellig fra fakturaens udstedelsesdato (fakturadato)
•  Gældende momssats, dvs. p.t. 25 %.
•  Det momsbeløb, der skal betales.

Niels Gorm Larsen, ADVODAN Odense, ngl@odense.advodan.dk, 6611 0004.

Del indlægget