s13

En Lille Hjælper til innovation

Forleden læste jeg en tegneserie om Georg Gearløs. Jeg har altid godt kunnet lide ham, for han har altid en smart løsning på et givent problem. Hans opfindelser er ganske vist for skøre til at kunne virke i vores verden, men ikke desto mindre er Gearløs ukuelig og fortsætter med at innovere. Han får altid en god idé, når der er incitament til at finde på noget nyt – han griber muligheden, så at sige. Men selv Georg Gearløs har brug for hjælp til at finde, udvikle og afprøve sine idéer. Her har han sin Lille Hjælper, som ofte er årsagen til, at de mere eller mindre skøre idéer bliver til noget.
Innovation er ikke kun opfindelsen af nye produkter som hos Georg Gearløs. Det er også udvikling og fornyelse af processer, services og koncepter. Således har innovation mange facetter og rummer mange muligheder. I takt med globaliseringen og det hastige tempo i den teknologiske udvikling, får innovation en stadig større rolle i danske virksomheder. Det bliver stadig mere vigtigt for mindre og mellemstore virksomheders overlevelse at innovere. Danske virksomheder leverer produkter af høj kvalitet, og det er en absolut nødvendighed at bevare denne kvalitet for at kunne levere fra et land med høje produktionsomkostninger.
Samtidig er produktiviteten i Danmark stagneret, hvilket gør danske virksomheder mindre konkurrencedygtige i forhold til udenlandske. Og vi taber kadence på innovationsområdet internationalt set. Innovation er afgørende for at bevare og forbedre danske virksomheders konkurrenceevne på det globale marked. Hvad enten det er et nyt pro-dukt eller service, der lanceres, eller en ny måde at producere, sælge eller markedsføre et kendt produkt på, så er mulighederne mangfoldige, og på begge områder vil det skabe øget værdi og vækst for mindre og mellemstore virksomheder.

Innovationssystem for tungt
Men ligesom innovation byder på mange muligheder, er der også nogle udfordringer, der skal konfronteres. Selve innova-tionsprocessen, hvor idéen findes og udvikles, er en stor udfordring for mindre og mellemstore virksomheder, da de ofte har begrænset kapacitet til at udføre denne proces. Virksomhederne har sjældent en decideret innovationsafdeling, hvor der arbejdes systematisk med innovation. Innovationsarbejde foregår ofte i samarbejde med kunder og leverandører og i mindre grad i samarbejde med uni-versiteter eller andre videninstitutioner.
Innovation er ofte forbundet med stor risiko, såvel økonomisk som tids- og vidensmæssigt. Dertil er den aktuelle problemstilling, at mindre og mellemstore virksomheder ofte mangler kapital. Dette behøver ikke handle om millioner af kroner, men om at have nok til at få sparket den gode idé ud i livet. En økonomisk ”Lille Hjælper”, om man vil. Det er en særlig problemstilling i sig selv.
Mange mindre og mellemstore virksomheder mener, at det offentlige innovationssystem er administrativt tungt, og samtidig er det kompliceret at finde den rette ordning for virksomheden. At finde den rette ordning kræver tid og kræfter, som mindre og mellemstore virksomheder ofte ikke har på innovationsområdet. Flere DI-undersøgelser gennem årene peger på, at virksomhederne ikke bruger de offentlige innovationsordninger. Ifølge en ny DI-undersøgelse har lige knap 80 pct. ikke søgt offentlige innovationsordninger inden for de sidste tre år. Det handler ikke om, at de små virksomheder mangler skabertrang – de mangler mest af alt støtte til at innovere og til at se et lys i innovationsjunglen. Lykkeligvis får vi snart én indgang til innovationssystemet.
Mindre og mellemstore virksomheder er til gengæld fleksible og omstillingsparate, plus at de har nemt ved at involvere alle medarbejdere i innovationsprocessen. Dette er nogle styrker, som de mindre og mellemstore virksomheder skal gøre brug af, og her skal man hjælpe dem på vej i fremtidens innovationssystem. Et system, der kan fungere som en ”Lille Hjælper”, der ligesom hos Georg Gearløs i sidste ende er afgørende for det videre skridt mod eksekveringen af det innovative tiltag.

På DI’s årlige konference for mindre og mellemstore virksomheder i januar vil vi med et panel af politikere diskutere, hvordan vi kan indrette et innovationssystem, der både tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og muligheder.

Del indlægget