Iværksætter- støtte fra EU går udenom Danmark

BRUXELLES. Finansiering har længe været én af de største udfordringer for Europas iværksættere, og krisen har ikke gjort det lettere at få lån i banken. Derfor forsøger EU at komme iværksætterne til hjælp ved at tilbyde national banker forskellige former for garantier, så de tør låne penge ud til nystartede virksomheder. Derudover stiller EU risikovillig kapital til rådighed for venturefonde, så de igen kan øge investeringerne i SMV’er, både under opstarts- og etableringsfasen. 
Støtten er altså betinget af, at en national bank eller investeringsfond agerer mellemmænd mellem EU og iværksættere. Men foreløbig er der kun indgået ganske få aftaler med EU’s to finansielle institutioner, som administrerer støtteordningerne, Den Europæiske Investeringsbank (EIB) og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). EU’s primære støtteprogram – det såkaldte CIP – har slet ingen finansielle formidlere i Danmark, selv om programmet har eksisteret i to år. Ifølge DI går Danmark glip af et stort vækstpotentiale.  
”Hvis ikke de finansielle institutioner kender til mulighederne, så er der stor sandsynlighed for at iværksætterne heller ikke gør. EU’s muligheder for finansiering risikerer at gå tabt,” siger chefkonsulent i DI Sune Jensen. 

Vækstmilliarderne venter

EU’s vigtigste finansieringsprogram, CIP (rammeprogram for konkurrenceevne og innovation), har ellers afsat 2,17 mia. euro udelukkende til iværksætteri og innovation og forvaltes af EIF. EIF stiller risikovillig kapital til rådighed på op til 25 procent af det beløb, en venturefond investerer i virksomhedernes opstartsfase. Mellem 15 og 50 procent af det beløb, som fonden investerer i virksomhedens ekspansionsfase kan ligeledes komme fra EIF.  Den anden del af CIP-programmet består i at stille lånegarantier for fonde og banker på op til 50 procent, og endelig udsteder EIF mikrokreditter til SMV’er på bestemte betingelser.  
På trods af at det danske venturemarked ifølge DI kunne nyde godt af midlerne – og dermed lette finansieringen for flere virksomheder – så har EIF endnu ingen aftaler med investeringsfonde om at formidle pengene videre.
”Det er rigtigt, at venturemarkedet i Danmark fungerer bedre end i mange andre EU-lande, så behovet er måske ikke så stort som i andre EU-lande. Men analyser fra branchens egen organisation viser samtidig, at venturefondene ikke kan klare sig uden offentlig støtte,” siger Sune Jensen.  
Lidt bedre ser det dog ud for EU’s investeringsbank EIB, som også stiller garantier for bankernes udlån til SMV’er ved at påtage sig halvdelen af lånets risiko. Efter en meget sløv opstart ligger flere af dem nu i forhandlinger med EIB, og Ringkøbing Bank og FIH har indgået de første to aftaler. 

Kendskab til EU-muligheder kan betale sig

Små virksomheder har behov for EU-støtten på trods af, at Danmark allerede har fået sin egen kreditpakke. En undersøgelse fra Ernst & Young i foråret viste, at nyetablerede vækstvirksomheders største udfordring stadig er kapitalfremskaffelse.
Derfor kan det øge chancerne for finansiering gennem banker og fonde, hvis man kender til de muligheder, EU tilbyder.

Fakta om EU-støtte til SMV’er

Sådan fordeler EU’s støtte til finansiering af iværksættere og SMV’er sig
EU’s definition af små, mellemstore og mikrovirksomheder:
•  Hele kategorien dækker over virksomheder med under 250 ansatte, og en årlig omsætning på under 50 mio. euro.
•  Små virksomheder har under 50 ansatte og en årlig omsætning på under 10 mio.
•  Mikrovirksomheder har under 10 ansatte og en omsætning på under 2 mio. euro årlig

Finansiering

•   Foregår primært via CIP-programmet, som har et samlet budget på 3, 5 mia. euro og løber fra 2007-2013. Det består af 3 dele: iværksætteri og innovation, informationsteknologi og energi. De to sidstnævnte består i at fremme et indre marked for telekommunikation og støtte initiativer indenfor vedvarende energi. Den første del består af finansiering, herunder lånegarantier for banker, udstedelse af risikovillig kapital og mikrokreditter via finansielle låneinstitutter i medlemslandene som banker og venturefonde.

Sådan kommer pengene fra EU til virksomhed

 •   Pengene kommer fra EU-Kommissionens budget og administreres af Den Europæiske Investeringsfond (EIF), som indgår aftaler med finansielle institutioner om at formidle pengene til virksomhederne. Alt efter institutionens type og virksomhed kan den finansielle formidler yde direkte lån til SMV’er (f.eks. forretningsbanker og andre kreditinstitutter) eller stille garantier til andre finansielle institutioner for deres lån til virksomhederne.

Andre finansieringsmuligheder fra EU

•    Den Europæiske Investeringsbank (EIB) har fra 2008-2009 afsat 15 milliarder EUR til lån til SMV’er som en del af en samlet pakke på 30 milliarder EUR for perioden 2008-2011. Pengene er målrettet til SMV’ernes investeringer i materielle eller immaterielle aktiver. SMV’erne kan også udnytte EIB-lån til at opbygge en stabil driftskapital. Som i CIP er nationale banker formidlere af lånene. Lånenes løbetid vil være 2-12 år med et maksimumbeløb på 12,5 millioner EUR pr. lån.
 •  I forbindelse med krisen har EU lanceret en mikrofinansieringsfond, hvis midler primært skal støtte folk, der har mistet deres job og som derfor vil starte egen virksomhed, eller socialt svage unge som ønsker at blive iværksættere. Fonden vil også støtte mikrovirksomheder som ansætter arbejdsløse eller socialt svage. Støtten vil på samme måde som i CIP og EIB bestå af garantier og kapital, og EIF og EIB laver dernæst aftaler med offentlige og private udbydere af lån. 

Projektstøtte

•   EU giver også tilskud til SMV-projekter. Udover CIP kan virksomhederne søge følgende programmer til forskningsprojekter og udvikling:
•   Det 7. Rammeprogram: henvender sig særligt til SMV’erne gennem forskellige temaer, hvor virksomhederne kan søge støtte om projekter: “Samarbejde” (ca. 32,3 mia. EUR), “Idéer” (ca. 7,5 mia. EUR), “Mennesker” (ca. 4,7 mia. EUR) og “Kapacitet” (ca. 4 mia. EUR).
•   EU’s strukturfonde: Formålet er at hjælpe med at fjerne ulighederne mellem regionernes udvikling i EU. Europa-Kommissionen medfinansierer således regionale projekter i medlemsstaterne. For danske regioner ligger hovedvægten på projekter, der har en generel samfundseffekt (f.eks. uddannelse af iværksættere, støttetjenester, væksthuse for virksomheder, mekanismer til teknologioverførsel, netværkssamarbejde osv.), i modsætning til direkte hjælp til de enkelte SMV’er.

Læs mere om EU-finansiering
CIP-programmet: www. acces2finance.eu.
EU’s portal for SMV’er og finansiering:
http://ec.europa.eu/enterprise/sme/
funding_en.htm .

 

Del indlægget