Do you speak financial English?

Først skal varen bestilles. Vi skal tjekke betalings- og leveringsbetingelser, og vi skal bekræfte ordren. Hvis vi sælger, skal vi udstede en ordrebekræftelse. Under alle omstændigheder skal der udstedes en faktura, og er der mangler i leveringen også en kreditnota. På et tidspunkt skal der foretages en betaling, måske ved bankoverførsel.

At afgive bestilling: To place an order
Betalingsbetingelser: Terms of payment
Leveringsbetingelser: Terms of delivery
Ordrebekræftelse: Order confirmation
Faktura: Invoice
Kreditnota: Credit note (eller: Credit memo)
Betaling ved bankoverførsel: Payment by bank transfer

Når handelen er på plads, skal det hele registreres i bogholderiet: Vi skal bogføre fakturaen i kassekladden eller på debitorens konto, hvis vi har solgt. Har vi købt, skal vi registrere, at vi skylder vores kreditor nogle penge. Der kan være tale om en skyldig eller forfalden saldo. Vi gør det selv eller får hjælp af en bogholder, for det er vigtigt, at udgiften bliver placeret på den rigtige konto i kontoplanen. Til både kunder og leverandører kan vi udskrive kontoudtog, og vi kan kontrollere vores posteringer.

At bogføre en faktura: To book an invoice
At registrere i kassekladden: To add to the journal entry
Debitor: Debtor
Kreditor: Creditor
Leverandør: Supplier
Debitorens konto: The debtor’s account
Den skyldige saldo: The balance owed
Den forfaldne saldo: The balance due
Bogholder: Bookkeeper (eller: Accountant)
Bogføring: Bookkeeping
Kontoplan: Chart of accounts
Kontoudtog: Statement
Posteringer: Entries

Vi har brug for oplysninger om regnskabet. Ud over årsrapporten, som ofte bliver lavet af en revisor, kan der være tale om momsangivelsen. I det daglige klarer vi os med en råbalance, når vi skal vurdere virksomhedens foreløbige resultat og om dækningsbidraget er tilfredsstillende. Vi holder øje med varelagerets størrelse og tjekker både omsætningen og vigtige udgiftsposter som lønninger og vareforbrug.

Regnskabet: The accounts
Årsrapport: Annual report
Revisor: Auditor
Momsangivelse: VAT return
Råbalance: Balance sheet
Foreløbigt resultat: Preliminary result
Dækningsbidraget: Profit margin
Varelager: Inventory
Omsætning: Turnover
Udgiftsposter: Expenditure

Have a nice day.

Artiklens udtryk er britisk engelsk.
 

Info
Inloco regnskab www.inloco.dk
og Henrik Paaske, Buus Jensen
Statsautoriseret Revisorer
www.buusjensen.dk

Del indlægget