s33

På sporet af fremtidens iværksættere

Globalisering og nye vækstmarkeder har ført til en stigende konkurrence for danske virksomheder, og da Danmark er et højomkostningsland, kræver det en fortsat udvikling af nye produkter, for at retfærdiggøre den højere pris vi må tage for varerne. Det er en af grundene til, at iværksættere er så vigtige for det danske samfund. Iværksættere er en essentiel kilde til nye ideer og produkter, som kan skabe velstand og arbejdspladser. Men hvor kommer fremtidens iværksættere fra? Kan vi regne med, at de kommer af sig selv, eller kan vi gøre noget aktivt for at fremme en levende iværksætterkultur?
Mange har den opfattelse, at iværksættere har en særlig ild, som er forbeholdt de få og ikke kan kopieres. Om det er rigtigt skal jeg ikke kunne sige, men vi kan, ved at fokusere mere på iværksætteri i vores uddannelsessystem, inspirere flere til at se muligheden for en karriere som iværksætter. En entreprenant tankegang handler om at tænke innovativt og kreativt i udviklingen af processer og produkter. Samtidig vil den entreprenante person kunne se kommercielle muligheder i nye produkter og processer. En entreprenant person er derfor værdifuld ikke kun som iværksætter, men også i de mange veletablerede virksomheder er personer med disse kvalifikationer eftertragtede.
Der er derfor behov for, at vi i det danske uddannelsessystem sikrer, at unge mennesker modtager undervisning i iværksætteri og lærer at tænke entreprenant, ikke bare for at øge antallet af iværksættere, men også for at udvikle de kompetencer, der i stigende grad er brug for i det moderne arbejdsliv.

Danmark halter bagefter

Iværksætteri i uddannelsessystemet er desværre et af de steder, hvor Danmark halter langt efter de bedste lande. Kun en brøkdel af de studerende bliver undervist i iværksætteri. Ifølge Global Entrepreneurship Monitor har kun 9 pct. af danskerne modtaget undervisning i iværksætteri. Det er et problem særligt på de videregående uddannelser. Undersøgelser viser, at vækstvirksomheder i stigende grad bliver drevet af personer med lange videregående uddannelser, og derfor er det ekstra vigtigt, at disse mennesker opfordres til at tænke entreprenant. Udenlandske universiteter udbyder tre til fire gange så mange kurser i iværksætteri som de danske, så der er plads til forbedringer.
At løfte denne opgave er et fælles ansvar for politikere, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.
Fra politisk side er det på tide, at vi får en samlet strategi for, hvordan iværksætteri integreres i undervisningen i praksis. Politikerne skal sætte mål for iværksætteri på alle niveauer fra folkeskole til universitet. Der er behov for at udvikle institutioner, som opsamler viden om iværksætteri i uddannelse, og for efteruddannelse af undervisere og lærere. Ligeledes skal det sikres, at de studerende, som har interesse i at starte egen virksomhed, kan modtage faglig sparring på uddannelsesinstitutionerne til, hvordan de kommer videre med deres idé.
Universiteter skal opdatere deres undervisningsplaner. Det handler ikke om, at iværksætterkurser skal træde i stedet for det faglige indhold, men derimod skal den entreprenante tankegang integreres, så de studerende lærer at bruge deres faglige kompetencer med et entreprenant sigte. Der skal tænkes udover de normale undervisningsformer og oprettes tværfaglige projekter, hvor de studerende bruger deres faglige kompetencer til at udvikle produkter eller finde nye arbejdsmetoder. Vi skal med andre ord gå fra ”learning by listening” til ”learning by doing”.
Fra erhvervslivet side har vi også et ansvar for at bidrage til de studerendes entreprenante kompetencer. Virksomheder og iværksættere skal i højere grad stille deres kompetencer til rådighed i undervisningsforløb gennem casepræsentationer og faglig sparring til de studerende og på denne måde bringe virkeligheden ind i klasseværelset.
Fremtidens iværksættere formes i nutidens klasseværelser og auditorier, og såvel politikere, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv har et ansvar for, at flere får muligheden for at udfolde en entreprenant tankegang. For det er den entreprenante tankegang, der skaber de produkter og arbejdspladser, som Danmark skal leve af i fremtiden.

Del indlægget