På jagt efter muligheder i en krisetid

Hvad gør verdens bedste entrepreneurer i en tid, hvor udsigterne for den globale økonomi er dystre – og hvor der fortsat er usikkerhed om, hvornår den negative spiral bliver brudt. Det spørgsmål har Ernst & Young stillet 3.100 vækstvirksomheder i mere end 50 lande. Og svaret er entydigt: entrepreneurerne i verdens ledende vækstvirksomheder spilder absolut ikke tiden.
67 pct. af de globale entrepreneurer siger, at de fokuserer deres kræfter på at opsøge nye markeder. De anlægger således en aggressiv strategi for at være klar til, at konjunkturerne vender. Det er en markant anderledes strategi, end den de globale multinationale selskaber lægger for dagen. For dem handler det simpelthen om at sikre den nuværende markedsposition.
Potentiale skal gribes, kundebasen skal udvides, og adgangen til nye markeder skal sikres. Det er top prioriteringen for entrepreneurerne lige nu. 76 pct. af entrepreneurerne svarer således, at de vil øge fokuset på adgangen til nye kunder og nye markeder. Det er kun 7 pct., der omvendt vil mindske fokuset på de to indsatsområder.
En aggressiv markedsstrategi kan kun lade sig gøre, hvis midlerne er til det. Entrepreneurerne kan således kun gå efter at opfylde deres ambitioner, hvis pengebeholdningen tillader det. Og det lader til at være tilfældet for mange af entrepre-neurerne. 40 pct. svarer således, at de ikke behøver at øge fokuset på at generere likvide midler.
En anden vigtig forudsætning for, at den aggressive strategi kan gennemføres, er, at det lykkes at holde på nøglemedarbejderne. De skal have en ekstra belønning, som kan være svær at give i en tid, hvor virksomhedens omkostninger i høj grad er i fokus. Outsourcing, omallokering eller nedskæring af medarbejderstaben kan derfor være nødvendig. 89 pct. af entrepreneurerne siger, at de vil fastholde eller øge fokuset på at ansætte og holde på nøglemedarbejdere. 83 pct. siger, at de samtidig er nødt til at fastholde eller øge fokuset på at reducere eller omallokere medarbejdsstaben for at frigive res-sourcer.

Tid til fusion og opkøb
Krisetider kræver kreativitet og ukonventionelle løsninger. Og derfor har de dygtige entrepreneurer virkelig gode muligheder for at udfolde sig. Det er også en tid, hvor nye markedsledere bliver skabt – ikke mindst gennem fusioner og opkøb. Mange virksomheder kan købes til væsentligt reducerede priser, og 80 pct. af entrepreneurerne siger også, at de vil fastholde eller øge fokuset på vækst gennem fusioner og opkøb.
Tiden skal også bruges til at optimere driften. Lige nu er der en åbning til at vinde markedsandele fra de virksomheder, som blot kæmper for at overleve. Åbningen er måske kun kortvarig, så det gælder om at handle hurtigt. Mange af entrepreneurerne har reageret på denne mulighed ved at udsætte langsigtede kapitalprojekter for i stedet at sætte fokus på at investere i mere kortsigtede initiativer. 90 pct. af entrepreneurerne siger ligeledes, at de vil fastholde eller øge fokuset på at reducere omkostninger for at opbygge kortsigtet profit. Det er imidlertid en balancegang. Det handler om at kunne reducere omkostningerne uden at ødelægge virksomhedens strategi og uden at skade kundernes oplevelse af virksomhedens produkter eller ydelser.
Hvad angår finansiering af den potentielle vækst, så svarer 81 pct., at de har et uændret eller øget fokus på at få adgang til alternative finansieringskilder – men størstedelen vil ikke skabe mere gæld. Undersøgelsen vi-ser også, at krisetiden bestemt ikke har fået entrepreneurerne til i højere grad at overveje en exit.
Entrepreneurer opfattes generelt som risikovillige personer, men det er en sandhed med modifikationer. De mest succesfulde entrepreneurer er dem, som formår at få andre til at bære risikoen, mens de selv høster gevinsten. Og i denne tid er entrepreneurerne særligt bevidste om de øgede risici, som den globale nedtur har medført. De er dog ikke enige om, hvordan de skal håndteres. 18 pct. af entrepreneurerne vil i højere grad opfordre til at tage risici, mens 24 pct. i mindre grad vil opfordre til at tage risici. Og godt halvdelen vil have en uændret tilgang til risici.
Det er altså en krisetid, men også en spændende tid. Det er en tid, hvor virksomheder er nødt til at tilpasse sig – og helst hurtigt – for ikke at blive erstattet af andre mere omstillingsparate virksomheder. Der er allerede skabt plads på de fleste lokale og globale markeder – en plads der skal udfyldes af de virksomheder og de entrepreneurer, der er klar til at gribe potentialet.
 

Info
Har du spørgsmål om opstart, vækst og revision kan du få gratis svar på dem via IVÆRKSÆTTERENs aftale med rådgivnings- og revisionsgiganten Ernst & Young. Send dit spørgsmål til redaktion@ivaerksaetteren.dk. Du finder flere svar på vores website www.ivaerksaetteren.dk

Del indlægget