Gør det du er bedst til og få råd til resten

Som iværksætter i Danmark er du ikke alene. Faktisk begynder en lige så stor andel af danskerne en tilværelse som iværksætter, som tilfældet er i det entreprenante USA. Til gengæld har du og dine iværksætterkollegaer langt sværere ved at følge amerikanerne i deres evne til at få deres virksomheder til at gro, få flere medarbejder og skabe større omsætning.
For mange iværksættere er det en stor mundfuld at bevare overblikket og fastholde en profitabel forretning samtidig med, at man skal ansætte nye folk, lancere nye produkter/ydelser og måske eksportere eller etablere sig i udlandet. Oven i hatten kommer så en svær økonomisk krise: Bankerne kigger din virksomhed nøjere igennem, finansieringen kan blive presset, og salget kan have det svært. 
Skal du have en chance hos kunderne, hos bankmanden, hos medarbejderne for at vokse, så gælder det om at få øget
professionaliseringen af din virksomhed.

Plads til ambitionerne i hverdagen

Mange iværksættere oplever, at de må nedprioritere det, de ønsker at udvikle – dét, der i hele taget var grunden til, at de startede deres virksomhed, fordi der er mange andre opgaver, der presser sig på. Det kan være strukturering af indkøb, IT-udvikling, skat, HR, ledelse, kommunikation, logistik, salg, design, finansiering, produktion mv. Ja, listen er lang. 
Typisk vil et første væsentligt og fornuftigt skridt være at få overblikket – få lagt en plan for de næste år: Hvor er potentialerne, hvordan kan de udleves, og hvordan kan du styrke dine svagheder? Mange rådgivere har konkrete erfaringer fra andre virksomheder, de kan udfordre dig på din forretningsplan og se din virksomhed med andre øjne.
Når strategien er lagt, så kan du tage fat der, hvor det bedst kan betale sig at vokse, og søge specifik rådgivning til dine indsatsområder. Små og mellemstore virksomheder venter typisk for længe med at få ekstern rådgivning til at løfte og udvikle de dele af virksomheden, der ikke handler om kerneydelsen. Derfor går de glip af forretningsmuligheder.

Tre tommelfingerregler

Mange synes, at rådgiverbranchen er stor og uigennemskuelig. Og hvordan skal man samarbejde med dem. Her er tre enkle tommelfingerregler, som du bør være opmærksom på:
1: Hav opgaven klar: Vær klar på, hvad du gerne vil have rådgivning om, hvorfor, og hvilke mål du gerne vil opnå med rådgivningen.
2: Spørg i dit netværk, spørg ind til referencer og få altid flere tilbud. Har rådgiverne f.eks. erfaringer inden for din branche eller har han tidligere beskæftiget sig med iværksætter- og vækstvirksomheder?
3: Vær åben – men stil krav: Rådgivning får kun den ønskede effekt, hvis den baseres på de rette informationer og et aktivt medspil fra din side. Afsæt tid til rådgiveren og samarbejdet. Er du utilfreds i forløbet, så sig det og hold rådgiveren fast på, at du skal bruge tingene i praksis.

Grib muligheden

Få griber desværre muligheden og lader virksomheden vokse ud over nogle få ansatte. Det er synd, for danske iværksættere har ideer og potentiale til at vokse i Danmark og internationalt. Forudsætningen for vækst er, at du kan holde fokus på din kerneydelse og fastholde det kreative og udviklende i det at være iværksætter – at skabe og se resultater. Derfor kan du og andre danske iværksættere have glæde af at samarbejde mere med private rådgivere for at få rum til at forløse ideer, udvikle sig og vokse. Og du kan fokusere på det, du er bedst til.
 

DI for iværksættere
DI støtter op om vækstlaget i dansk erhvervsliv. Som nyetableret virksomhed kan du derfor i et helt år blive gratis tilknyttet DI og dermed trække på vores viden, rådgivning og netværk. I DI får du sammen med vores 11.000 andre medlemmer adgang til en række faglige og brancherelaterede netværk. DI er for dig, der har ambitioner om vækst. Læs mere om DI’s tilbud til nyetablerede virksomheder på
ambitioner.di.dk
 

Del indlægget