Egenkapitalen fortæller om din kreditværdighed

Uanset om der er tale om en personligt ejet virksomhed eller et selskab, vil punktet ”Egenkapital” i årsregnskabet give dig nyttig information om virksomheden. Egenkapitalen er det samme som den del af virksomhedens aktiver, der ikke er finansieret ved hjælp af gæld – ”fremmedkapital”.
    I selskaber er der en grænse for, hvor lille egenkapitalen må være: For anpartsselskaber er den i øjeblikket 125.000 kr., for aktieselskaber 500.000 kr. I personligt ejede virksomheder er der ingen grænse. Er egenkapitalen for et selskab helt eller delvist tabt, så virksomheden kommer under 50% af de nævnte beløbsgrænser, er det et problem, der skal tages hånd om omgående, hvilket både revisor og Erhvervs- og Selskabsstyrelsen venligt men bestemt vil gøre opmærksom på.

Egenkapitalens gearing
Hvis en virksomheds aktiver er finansieret alene ved hjælp af egenkapital – altså ved indskud fra ejerne og opsparet overskud, er der tale om en meget solid virksomhed, som vil have en stor kreditværdighed – og ofte let adgang til at låne penge i banken. De fleste virksomheder har et miks af egenkapital og fremmedkapital.
    Ved at dividere fremmedkapitalen med egenkapitalen får du et nøgletal for ”egenkapitalens gearing”. Ved at sammenligne egenkapitalens gearing mellem flere virksomheder i samme branche, vil du få et indtryk af, hvor meget den enkelte virksomhed har at stå imod med. Hvis egenkapitalens gearing er høj, kan det være fordi ejerne har hævet mest muligt udbytte, eller der kan være tale om en virksomhed i vækst, hvor væksten er finansieret ved hjælp af fremmedkapital. Så det er ikke nødvendigvis et svaghedstegn. Men en høj gearing kan gøre en virksomhed mere sårbar. På Erhvervs- og Selskabsstyrelsens hjemmeside kan du købe regnskaber fra alle erhvervsdrivende selskaber for 37 kr. pr. styk, hvis du har brug for nogle regnskaber at sammenligne dit eget med.
Forrentning af egenkapitalen
Egenkapitalens størrelse kan du også sammenholde med virksomhedens resultat: Bliver investeringen forrentet tilfredsstillende? Et præcist tal for, hvad der er tilfredsstillende, er svært at give, for mange iværksættere investerer penge i deres egen virksomhed af andre årsager end forrentningen. Men skal virksomheden tiltrække fremmede investorer, vil der ofte ligge en forventning om en ”fornuftig forrentning”, som matcher den risiko, der er forbundet med investeringen.
    Der er 623 virksomheder i Danmark med en egenkapital på mere end 1 mia. kr. Hvor stor er din?

Del indlægget