Salg til udlandet – hvad med momsen?

Moms kender de fleste selvstændige til, og beregningen af moms, hvis du køber og sælger varer i Danmark, er så nogenlunde lige ud af landevejen. Men når vi taler om udlandet, dukker der nye begreber op. Der skal for eksempel skelnes mellem, om salget eller købet vedrører varer eller ydelser.

Salg af varer og ydelser til privatpersoner i EU
Mindre omfangsrigt salg til private borgere eller ikke-registrerede virksomheder i EU (fjernsalg) forgår præcist, som når du sælger til Danmark: Der skal lægges 25 pct. dansk moms på fakturaen. Men er der tale om et betydeligt varesalg, skal den danske virksomhed afregne moms i kundernes hjemland. Betydeligt er her et salg på 35.000 euro for de fleste landes vedkommende, men tjek beløbsgrænsen hos SKAT.

Salg af varer til virksomheder i EU

Hvis du sælger til virksomheder i EU, skal du ikke opkræve dansk moms. Betingelserne for den momsfrie handel er, at både købers og sælgers momsregistreringsnummer står på fakturaen og at varen faktisk transporteres til kunden. Det skal kunne bevises ved fragtbreve eller tilsvarende. Det skal tydeligt fremgå af fakturaen, at der ikke er beregnet moms. Herudover er der ekstra administrativt arbejde forbundet med salg af varer til EU-virksomheder: Dels skal beløbet for det samlede salg angives i rubrik B på momsangivelsen. Dels skal der laves en listeangivelse, det vil sige et skema, hvor du oplyser, hvem du har solgt hvor meget til. Og endelig kan salget blive så omfattende, at Danmarks Statistik også forlanger indberetning til Intrastat, nemlig ved et årligt salg på over 4,1 mio. kr.

Salg af ydelser

Hovedreglen er, at der skal opkræves dansk moms. Men der er rigtig mange undtagelser – altså ydelser, hvor der ikke skal opkræves dansk moms. For eksempel: Reklameydelser, bankvirksomhed, udlejning af arbejdskraft, teleydelser og elektronisk leverede tjenesteydelser. SKAT har en hel liste, du kan rekvirere. Det er afgørende for momsfriheden, at ydelsen benyttes uden for Danmarks grænser. Sælger du ydelser momsfrit, skal beløbet opgives i rubrik C på momsangivelsen.

Salg af varer og ydelser uden for EU

Lige så snart vi bevæger os uden for EU – og her hører Grønland og Færøerne også med til det øvrige udland – er der et helt nyt sæt regler at forholde sig til. Du skal registreres som eksportør, og udfylde og opbevare udførelsesdokumenter. Evt. moms og told betaler kunden i sit hjemland ved modtagelsen. Alle salg skal registreres i rubrik C på momsangivelsen.
Heldigvis er mange af opgaverne gentagelser, så det er ikke så slemt, som det lyder. Men undlader man at opkræve moms ved en fejl, skal momsen senere beregnes og betales, og det pynter ikke på dækningsbidraget, så tjek hellere en ekstra gang, hvis du kommer i tvivl.
 

Del indlægget