Kunsten at hyre og fastholde

I en tid, hvor der er mangel på kvalificeret arbejdskraft, kan det være en stor udfordring for mindre virksomheder at skulle ansætte og fastholde gode medarbejdere. Vi har i DI spurgt virksomhederne i DI’s IværksætterNetværk, hvad deres erfaringer er med at rekruttere – og siden fastholde – medarbejdere.
Det viser sig, at lidt mere end hver anden siger, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft. Mere end hver tiende har oplevet, at de måtte opgive at besætte en ledig stiling og istedet outsource opgaven.
Mange af virksomhederne i DI’s IværksætterNetværk har dog ansat medarbejdere i løbet af det seneste år. Vi har derfor spurgt, hvad de, som har haft succes i rekrutteringen, har gjort. De peger helt overvejende på to veje at gå: annoncering på internetbaserede jobdatabaser og mund-til-mund/mail-til-mail annoncering i deres netværk. Hele 63 pct. af virksomhederne har fundet medarbejdere gennem deres netværk. Kun et fåtal af virksomhederne har rekrutteret gennem offentlige jobcentre eller headhunterbureauer, og kun 4,8 pct. har fundet deres medarbejdere gennem avisannoncer.
Denne form for rekruttering afspejler nok i høj grad, at det netop er mindre og nystartede virksomheder, der har svaret på undersøgelsen. Rekruttering er nemlig et område, hvor der ellers udvises en større og større kreativitet.
“Vi har i den seneste tid set tiltag som “sign-on bonus”, det at betale den nye medarbejder en bonus for overhovedet at starte i virksomheden, og “finders fee”, hvor du belønner dine medarbejdere, hvis de henviser nye medarbejdere til dig,” siger Allan Sørensen, konsulent i DI.
“Vi betragter især “sign-on bonus” som et lidt uheldigt signal. Du kan jo spørge dig selv, hvad du ønsker, skal drive dine medarbejdere, og hvor stor deres loyalitet mon er, hvis de efterfølgende tilbydes en lignende bonus for at skifte igen. Vi anbefaler, at virksomhederne bruger deres lønkroner på de medarbejdere, de allerede har.”

Fastholdelse lettere
God løn er et centralt parameter i fastholdelse af medarbejdere. Men mange mindre og nystartede virksomheder har svært ved at konkurrere på løn, og må derfor fokusere på andre ting, for at fastholde de medarbejdere, som virksomheden er så afhængig af.
I spørgeundersøgelsen tegnes der igen et helt klart billede. Knap 65 pct. af iværksætterne opgiver fleksible arbejdsforhold som en af de måder, hvorpå de forsøger at fastholde deres medarbejdere. Andre metoder, som bonusaflønninger, frokostordninger og uddannelsesprogrammer er hver brugt af mellem 23 og godt 30 pct. af virksomhederne. Det tegner et billede af, at iværksætterne generelt er bevidste om, at der skal gøres en aktiv indsats for at beholde de gode medarbejdere. Alligevel er der 19,6 pct. af virksomhederne, der svarer, at de ikke gør noget særligt. Dette hænger måske sammen med, at iværksætterne generelt ikke oplever, at det er svært at fastholde medarbejdere.
Hele 51 pct. svarer, at de er enige eller overvejende enige i, at mindre og nystartede virksomheder generelt har lettere ved at fastholde medarbejdere, kun 31 pct. svarer uenig eller overvejende uenig.

Del indlægget