Jeg vil lukke mit ApS, og har nogle enkelte kreditorer (beløb under kr. 40.000) –  ikke offentlige myndigheder.Kan jeg personligt blive draget til ansvar de skyldige beløb, når ApS er lukket?Helle   Når man etablerer envirksomhed og efter råd fra sin advokat vælger at drive virksomhed i selskabsform, er dette som regel i overvejende grad begrundet i, at man så ikke hæfter personligt for selskabets forpligtelser. Det er anpartsselskabet, der hæfter og ikke hverken ejeren eller direktøren. Med mindre man optræder decideret erstatningspådragende eller påtager sig kaution vil man ikke komme til at hæfte for selskabets gæld. Ved nedlukning af selskabet gælder dette princip om begrænset hæftelse fortsat.  Du skriver i dit spørgsmål, at der er gæld for kr. 40.000 i selskabet. Du skriver ikke, om der er aktiver af nogen art, men jeg forudsætter, at der ingen aktiver er, og at der derfor ikke er midler til en egentlig likvidations- eller konkursbehandling. Mange selskaber bliver i den situation opløst på Erhvervs- og Selskabsstyrelsens foranledning. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan nemlig beslutte at sende et selskab til tvangsopløsning i skifteretten, hvis selskabet ikke har en lovlig ledelse eller ikke indsender årsrapport rettidigt efter årsregnskabsloven. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan desuden beslutte, at


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind

   
Ny Bruger Registrering
*Obligatorisk felt