Brobygning mellem danske og kinesiske virksomheder

At Kina bliver Interresearch’s første eksportmarked i Østen er frugten af en spontan handling. Københavns Lufthavne skulle på en konference i Shanghai fortælle om erfaringer med Interresearch’s netbaserede brugerundersøgelser. Richard Amdi Madsen, direktør i firmaet, besluttede at tage med for at se, hvad der kunne komme ud af det.
Resultatet blev, at Interresearch med hjælp fra Innovationscentret i Shanghai kom i kontakt med en kinesisk virksomhed, som kan videreudvikle programmerne til det kinesiske marked.
”Undersøgelserne skal tilpasses de enkelte markeders kultur og lovgivning. I Danmark indgår arbejdsmiljøvurdering, mens vi eksempelvis i Sverige skal have spørgsmål om ligestilling med,” forklarer Richard Amdi Madsen.
Desuden spiller kulturelle forskelle ind på, hvordan man formulerer spørgsmålene i de forskellige lande. Og kulturforskellen er endnu større mellem Danmark og Kina end den er mellem Danmark og Sverige.
”Der skal nærmest en antropolog til at oversætte spørgeskemaerne til kinesisk,” påpeger direktøren for Interresearch.

Branchespecifik rådgivning

Innovationscentret i Shanghai havde iværksat en teknologi- og partnersøgning med henblik på at præsentere et overblik over markedet i Kina, som lå klar da Richard Amdi Madsen ankom. Som led heri havde man også fundet en kinesisk virksomhed, der var i stand til at videreudvikle og tilpasse Interresearch’s programmer til det kinesiske marked.
Som noget nyt er Danmarks Eksportråd, der i Kina er repræsenteret på Ambassaden i Beijing samt på fem øvrige repræsentationer rundt om i landet, inddelt i industriteams. Det betyder, at de kan give mere kvalificeret rådgivning om specifikke brancher end tidligere, hvor man i højere grad fokuserede på lokalkendskab.
”På Innovationscenteret arbejder vi tæt sammen med vores industriteams. Det giver os både bredde, dybde og lokal kompetence,” fortæller Claus Lønborg, der er chef for Innovationscentret i Shanghai.
”Sammen kan vi nu give danske virksomheder en mere kompetent rådgivning, der tager afsæt i en bedre forståelse for muligheder og udfordringer i markedet.”
Energi og miljø, fashion og design, it og tele samt life science er blandt de travleste teams i øjeblikket i Kina. Men det kan hurtigt ændre sig i et land i så rivende udvikling som Kina, understreger Claus Lønborg.

Ingen skræk for kopiering

Den kinesiske partner tilfører Interresearch den viden, firmaet mangler om det kinesiske marked og de kinesiske brugere. Det danske firma kommer med langt flere års erfaring i netbaserede spørgeskemaer, end nogle kinesiske firmaer har.
Interresearch er dog ikke bange for, at kineserne vil kopiere deres programmer.
”Det vil de da altid kunne, også uden vi havde haft kontakt, men det vil tage dem meget lang tid,” siger Richard Amdi Madsen. Han vælger at tro på, at kontakten vil ende i et givtigt samarbejde, hvor de to virksomheder kan udnytte hinandens kompetencer.
Desuden kender kineserne ikke kildekoden til programmerne. De ville være tvunget til at programmere ud fra skærmbilleder.
For Interresearch var det et scoop at kunne fremvise dele af programmet på kinesisk og med kinesiske taster.
”Vi havde lavet en spørgeundersøgelse i Kina i anden sammenhæng til en dansk virksomhed,” fortæller direktøren.

Virtuel repræsentation gennem Innovationscentret

Interresearch og den kinesiske partner er nu i kontraktforhandlinger. Når kontrakten er på plads, kan Interresearch vælge at bruge yderligere tilbud fra Innovationscentret. Der kan man nemlig tilbyde forskellige former for fremadrettet hjælp.
”Vi kan blandt andet give danske virksomheder virtuel repræsentation i Kina,” fortæller Claus Lønborg.
Med virtuel repræsentation forstås, at en medarbejder i Innovationscentret klædes på fagligt til at repræsentere den danske virksomhed og følge op på aftaler eller spejde efter nye muligheder samt generelt vedligeholde relationen mellem partneren og den danske virksomhed.
Hvis den danske virksomhed har kapacitet og økonomi til selv at sende en medarbejder til Kina, kan virksomheden leje lokaler i Innovationscentret og trække på support der. Denne model kaldes inkubator-ordningen.
”Jeg synes, det er så flot, at Danmark har den slags ude i verden,” siger Richard Amdi Madsen, som håber der kommer Innovationscentre mange steder i verden. Interresearch’s indgang til næste eksportmarked bliver måske ikke helt så spontan som turen til Shanghai.

Del indlægget