Iværksættere skal bruge de etablerede virksomheder

”Vi kan høre på vores netværk, at det har stor værdi at blive sat sammen med etablerede virksomheder,” siger Thomas Møller Sørensen.
    Han er Dansk Industris nye chef for MMV (Mindre og Mellemstore Virksomheder, red.) og Entrepreneurship, og det er hans opgave at få en iværksættersymfoni ud af de mange tangenter, en organisation som DI har at spille på.
    ”Jeg tror, at en af vores fornemmeste opgaver bliver at sætte de nystartede, frisktænkende virksomheder i kontakt med de etablerede, og vice versa. Der er en stor synergimulighed, som kan bruges meget bedre, end vi gør i dag.”
    Han taler blandt andet om det at komme ind i et netværk, hvor man bliver taget seriøst som virksomhed.
    ”I starten tænker man måske meget som iværksætter, og har måske ikke vænnet sig til at være mere end en mand eller kvinde med en idé. Men nu er man en virksomhed, og det er et sundt input, at man spores ind på at tænke som virksomhed. Hvad kan din virksomhed, som andre ikke kan, og hvad skal du bruge for at komme videre,” siger han.

Ønsket om kontakt går begge veje

”Vi kan også høre fra de etablerede virksomheder, store som små, at de sætter stor pris på at deltage i arrangementer, hvor vi inviterer iværksættere – gerne lokale arrangementer med iværksættere fra lokalområdet. De etablerede virksomheder sætter pris på et frisk pust, og på at blive mindet om, hvad det hele handler om – og få noget gejst ind i vanetænkningen.”
    ”Begge grupper har en stor gevinst, som de måske ikke er klar over, at de kan indfri, og jeg tror det handler om at synliggøre på markedet, hvad DI kan hjælpe iværksættere med, og hvad iværksættere kan hjælpe DI med. Det er min primære opgave at blive skarpere på vores profil.”

Selv iværksætter

Thomas Møller Sørensen er cand.scient.adm. fra Aalborg Universitet, og har desuden en Mastergrad i Political Science fra University of Essex.
    Han har selv prøvet tilværelsen som iværksætter, da han sammen med tre kolleger fra Vilstrup Analyse startede et datterselskab, Vilstrup Interactive, der lavede research om og med interaktive medier. Han og partnerne blev købt ud i forbindelse med at Vilstrup skiftede ejer, og siden 2002 har Thomas Møller Sørensen været hos DI.
    ”Jeg fik nogle erfaringer med det at drive egen virksomhed, som jeg kan bruge i dag. Noget af det, jeg tænker mest på, er at skabe tid og rum til det, man er god til. Det lyder banalt, men der går hurtig meget tid med administration og alt det omkring det virksomheden laver. Det er vigtigt at skabe tid til det, du eller vi kan, og så outsource i videst muligt omfang til dem, der er bedre til de andre opgaver,” siger han.
    ”Koblingen fra mine erfaringer til Iværksætternetværket i DI er, at vi kan hjælpe iværksættere med ambitioner med at fjerne bekymringer omkring f.eks. ansættelse eller afskedigelse af medarbejdere, juridisk assistance, produktudvikling, udarbejdelse af en forretningsplan, og at skabe et netværk for virksomheden. Det kan være meget tidskrævende for virksomheden at opdyrke et netværk. DI har 7000 virksomheder i ryggen, som du i princippet får adgang til via arrangementer – det er vi de eneste, der kan.”

Kun for vækstvirksomheder

DI er ikke gearet til at hjælpe enmandsvirksomheder, som ikke har planer om at blive større, ligesom det ikke er idéfasen, hvor DI’s rådgivning kommer til sin ret.
”Det, vi er gode til, er at hjælpe dem, der er etablerede og som måske har ansat den første medarbejder og har vist sin berettigelse på markedet, men som nu ønsker at ekspandere, at vækste. Vi stiller ikke krav om, hvor mange medarbejdere, man skal have – kun at den første skal være ansat, eller at man er to partnere, og er etableret inden for de sidste fem år. Dem kan vi hjælpe.”
    Man skal i øvrigt ikke lade sig afskrække af DI’s navn, selv om man ikke er en industrivirksomhed.
    ”Både blandt vore iværksættere og etablerede virksomheder er der i dag flere servicevirksomheder end fremstillingsvirksomheder. Det skyldes, at DI får flere og flere servicevirksomheder som medlemmer, samt at mange af de traditionelle fremstillingsvirksomheder i dag også udbyder services,” forklarer Thomas Møller Sørensen.
    Politisk mener han, at selv om der gennemført mange gode initiativer, er der stadig plads til forbedringer i regeringens fokus på at skabe vækstiværksættere.
    ”Vi mangler at sætte ind på flere områder. Administrative byrder skal især reduceres for gruppen af virksomheder, der bevæger sig fra mindre til mellemstor – perioden, hvor man f.eks. ansætter personale og kommer op i en anden kategori i fh.t. arbejdsmiljø.”
    ”På kapitalområdet kunne vi godt tænke os mere risikovillighed, både fra det offentlige og private, når det gælder mindre beløb. Hvis ikke man i opgangstider skulle se øget risikovillighed til at bakke op om gode ideer, hvornår så.”
    ”Og så skal vi have en offentlig struktur, som bakker bedre op om virksomheder med ambitioner. Vi bifalder den nye, enstrengede struktur, hvor der er en klar arbejdsdeling mellem kommuner, væksthuse og private rådgivere. Det er vores håb, at de nye aktører griber chancen og bidrager til et øget fokus på iværksættere og vækstvirksomheder i særdeleshed.”

Del indlægget