Må jeg sælge mine produkter gennem mine kunder?

Jeg er i gang med at starte egen virksomhed, der skal tilbyde nogle serviceydelser. For at lave reklame billigt, overvejer jeg at sige, at hvis kunden skaffer tre nye kunder, får han/hun en måneds gratis serviceydelse. Er dette en lovlig måde at reklamere / videresælge sin serviceydelse på?
Jonatan H. Christiansen
 Som erhvervsdrivende skal man, i overensstemmelse med Markedsføringslovens bestemmelser, iagttage ”god markedsføringsskik”. Som virksomhed kan man have et ønske om at hverve nye kunder ved at benytte kunderne som agenter ved at bruge sneboldsystemer eller ved at benytte en eller anden form for pyramidesalg. Når jeg nævner disse tre former i sammenhæng, er det fordi de tre former minder meget om hinanden.
    Forbrugerombudsmanden antager, at det ikke generelt er i modstrid med Markedsføringsloven at opfordre kunderne til at tilføre virksomheden nye kunder. Opfordringen må dog ikke fremstå vildledende og skal fremstå i en form, så Markedsføringslovens regler i øvrigt er overholdt.
    I en konkret sag har Forbrugerombudsmanden antydet, at det er vildledende at betegne modydelsen (i dit tilfælde en måneds gratis abonnement) som en gave. For at fremgangsmåden med at benytte kunder som agenter skal være lovlig, skal der være sikkerhed for, at de kunder, der hverves, har accepteret at blive kunder. At de har ønsket dette kan dokumenteres ved personlig underskrift, afgivet af den nye kunde.
    Forbrugerombudsmanden afgiver ”forhåndsbeskeder” i konkrete sager. Hvis du beskriver din fremgangsmåde lidt nærmere, er der eventuelt basis for et svar på, om din fremgangsmåde lever op til reglerne om god markedsføringsskik. Men metoden du beskriver til at hverve nye kunder er ikke på forhånd udelukket, hvis du i øvrigt griber tingene rigtig an.

Svar leveret af Ret&Råd – www.retraad.dk

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk