Mange virksomheder har behov for at have bil til. Hvis der er tale om kørsel med varer, er det ofte en gulpladebil, men er det personbefordring, taler vi om en bil på hvide plader.    Momsmæssigt er der forskel på biler med gule og hvide plader:     For gulpladebiler, som kun anvendes til erhverv, er der momsfradrag både for køb og drift af bilen. Men hvis bilen anvendes delvist til privat kørsel, skal der betales en tillægsafgift i henhold til Vægtafgiftsloven (på mellem 900 og 5.500 kr., afhængigt bilens størrelse), og man kan ikke trække moms fra ved købet af bilen.     På hvidpladebilerne kan man aldrig trække moms fra. Hverken ved købet eller driften af bilen. To beregningsmetoder for erhvervsmæssig kørsel i privat bil Princippet er, at virksomheden udbetaler et skattefrit beløb til ejeren eller medarbejderen, som stiller bilen til rådighed for erhvervsmæssig kørsel.     En betingelse for at der kan udbetales skattefri kørselsgodtgørelse er, at der er en dokumentation for det kørte hos arbejdsgiveren. Der udbetales max kr. 3,35 pr. kørt kilometer op til 20.000 km. Herefter falder satsen til kr. 1,78.     Hvis det er en enkeltmandvirksomhed, der er tale om, kan ejeren få refunderet kilometergodtgørelse efter de ovennævnte takster. Alternativt kan den selvstændige beregne de faktiske udgifter ved bilens drift og så fordele dem procentmæssigt. Også i dette tilfælde er det tilrådeligt med en kørebog, fordi skønsmæssige ansættelser altid kan betvivles.     Det interessante ved denne metode er, at ud over de faktiske udgifter, kan man medregne en andel af de afskrivninger, der ville have været, hvis bilen havde været taget ind i firmaet. En grov hovedregel er, at det er en fordel ved køb af nye biler, hvor afskrivningen er stor, hvorimod kilometergodtgørelsen bedre kan betale sig ved ældre biler, hvor afskrivningen generelt er mindre. Beskatning


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind