DIF’s nye direktør vil skabe samspil

Dansk Iværksætter Forenings (DIF) medlemmer lever deres liv i erhvervslivet, så der skal DIF også leve sit liv.
    Det mener foreningens nye direktør, den 37-årige Susanne Kaufmann, der i september 2006 overtog styretøjet fra Thomas Køllner.
    ”Den overordnede vision er at fundere DIF på både den politiske scene og i erhvervslivet og gøre DIF til et forretningsnetværk,” siger Susanne Kaufmann.
    Dermed mener hun mere konkret, at DIF vil lægge hus til et samspil mellem alle iværksætteraktører, som hun mener, er vigtige for udviklingen. Foreningen vil invitere seks grupperinger ind i forretningsnetværket:
    ”Iværksætterne, kapitalen, det offentlige, uddannelse og forskning, det etablerede erhvervsliv, og de faglige organisationer – lige fra Dansk Industri til Dansk Erhverv. Det nye er, at vi har andet end iværksættere i vores medlemsskare – og at vi inviterer dem alle til at sidde til bords med hinanden,” siger hun.
   
Kommunikation og kunst

”Aktørerne skal ikke se hinanden som konkurrenter, men som aktører på det samme marked. Vi skal nedbryde barriererne, for vi har en fælles målsætning, nemlig at gøre Danmark til et af verdens mest entreprenante lande. Det bliver modtaget godt af de forskellige aktører, men det er afgjort en ny måde at tænke udviklingen i Iværksætterdanmark. Jeg tror på den.”
    Susanne Kaufmann har en alsidig baggrund inden for kommunikation og organisationsudvikling. Hun er uddannet i international erhvervsinformation, og har siden bestredet en række stillinger inden for området, bl.a. som informationschef i et it-konsulenthus. Hun er uddannet coach og har været selvstændig i to omgange; først som kommunikationskonsulent og senest som organisationsudvikler og coach, indtil hun blev hyret til at være direktør for iværksætterforeningen.
    Arbejdsopgaverne har bl.a. omfattet flere fusioner af selskaber, forandrings- og udviklingsprocesser, kultur- og organisationsudvikling. Det er kompetencer, hun får rig lejlighed til at udøve i regi af Dansk Iværksætter Forening.
    ”Jeg har altid haft en stor forkærlighed for at arbejde med det potentiale, der ligger i enten det enkelte menneske eller i en organisation. Jeg evner at se et potentiale og det er min passion at hjælpe andre med at formulere deres drøm og give det liv”. Privat er DIF’s nye frontfigur gift og har en datter på otte, som ofte er med mor på kunstmuseum.
    ”Jeg er voldsomt og inderligt interesseret i og udøver af kunst. Jeg maler selv, og jeg elsker det. Det giver mig liv.”

Netværket aktiveres

Når Susanne Kaufmann fortæller om de konkrete planer, hun har for DIF’s aktiviteter, kan man godt frygte, at kunstpassionen får trængere kår fremover.
”Vi holder netværksmøder den første fredag hver måned et sted i Danmark. Indtil videre har det været et sted i København, men i 2007 vil det i højere grad blive regionaliseret, i takt med at vi breder os ud til hele landet. Vi vil holde konferencer, seminarer, gå-hjem-møder, og diskutere de iværksætteremner, som er på dagsordenen. Det er sådan, aktørerne i netværket skal mødes,” fortæller hun.
    DIF vil også som noget nyt i løbet af forsommeren etablere et community, beregnet på at alle medlemmer skal kunne komme i kontakt med hinanden.  Medlemsdatabasen bliver om man så må sige transparent.
    ”Man skal kunne finde nye partnere, kompetencer, leverandører – ja, hvad som helst. Men man skal være medlem,” siger hun.
    Hun har også en personlig ambition om, at foreningens sekretariat skal være spydspids for moderne organisationsudvikling, og turde nytænke, trods de 23 år som organisationen har på bagen. Udfordringen bliver at tiltrække nok sponsorkroner.
    ”Der skal sponsorater til for at udføre vores visioner og ideer for Iværksætterdanmark. Det er vigtigt, at de store aktører erkender deres samfundsmæssige ansvar og er villige til at støtte vores arbejde med iværksætterne. Jeg vil gerne stille DIF, vores kompetencer og erfaring til rådighed for Iværksætterdanmark og gå forrest i arbejdet.”

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk