Hvad enten man som studerende forventer en fremtid som selvstændig eller lønmodtager, må man påregne at komme til at arbejde med nye projekter og ideer. Derfor er en faglig viden om entreprenørskab relevant for alle, påpeger professor Poul Rind Christensen, der har skrevet forordet til den nye lærebog ”Entreprenørskab i teori og praksis”.
Bogen præsenterer en indgang, der ser bredt på entreprenørskab som nye muligheders tilblivelse, deres evaluering og organisering – uanset om det er med det formål at starte en ny, selvstændig organisation, eller sker inden for rammerne af en eksisterende organisation.
    I trit med den filosofi, som beskrives i interviewet med en af forfatterne andetsteds her i bladet, tages der udgangspunkt i problemstillinger, som virkelighedens entreprenører står overfor. Teorien hentes først efterfølgende ind som redskab.
    Bogens målgruppe er studerende, der ikke tidligere har modtaget undervisning i entreprenørskab, men også andre interesserede vil kunne have gavn af at læse den.