Netop nu skal der fokus på iværksættere

I en tid hvor krisen for alvor har bidt sig fast i alle lag af dansk erhvervsliv, er der en tendens til at fokusere på de store virksomheder, deres afskedigelser, aktiekursernes udvikling, regnskabstallene og direktørernes lønninger. Krisen har sat sin dagsorden. Men i virkeligheden er denne dagsorden meget langt fra at være konstruktiv, visionær og fremadrettet. Det vil til gengæld en dagsorden om iværksætteres og vækstvirksomheders vilkår være, hvis man anerkender det faktum, at morgendagens samfundsvækst i meget væsentlig grad skal skabes af netop iværksættere og vækstskabere.
    Medio marts udsender Ernst & Young sin årlige rapport ”Entrepreneurship i Danmark”, som går bagom vilkårene for iværksættere og vækstskabere, men allerede nu kan vi her i IVÆRKSÆTTEREN løfte en flig af rapporten. Det gør vi for at signalere, at vi tager krisens påvirkninger på iværksættere og vækstskabere alvorligt. Og vi gør det for at stimulere til at tage handsken op, hvor andre resignerer.

Rapporten i hovedtræk
Ernst & Young har identificeret, at vækstvirksomhederne og iværksættere er de, der skal redde Danmark ud af den økonomiske krise, og uden vækstvirksomhederne ville den danske økonomi se betydeligt sortere ud. I de data, vi har beregnet, stod 1.476 ejerledede vækstvirksomheder for en tredjedel af den samlede økonomiske vækst i 2007 og op mod to tredjedele af nettotilgangen af nye arbejdspladser.
    Vækstvirksomhederne er særlig vigtige i de kommende år, som må forventes at være præget af global økonomisk afmatning eller recession. I 2008 sagde en tredjedel af vækstvirksomhederne, at deres største udfordring i opstartsfasen var finansiering. Så vækstvirksomhederne vil være endnu hårdere ramt, nu hvor bankerne synes at være mere forbeholdne og tilbageholdne med at tilbyde finansiering. Derfor er opbakningen til iværksættere og vækstskabere endnu vigtigere end nogensinde, og den skal komme fra rådgivere, samarbejdspartnere, regeringen, regionerne og ikke mindst kommunerne, der spiller en væsentlig rolle i forhold til at sikre fremtidens vækstvirksomheder.
    Rapporten har identificeret de faktorer, der kan påvirke og stimulere iværksættere og vækstvirksomheder, og den ser på, hvilke kommuner der skaber de bedste rammebetingelser. Vores fokus på kommunerne som medspillere sker ud fra erfaringer og viden om, at kommunerne har en mulighed for at spille en aktiv rolle i den danske erhvervspolitik. Men der er stor forskel på, hvordan kommunerne håndtere udfordringer og muligheder. Rapporten benchmarker kommunerne ud fra fire overordnede indikatorer: antal vækstvirksomheder, viden og innovation, kommunens rammebetingelse og tiltrækningskraft. Vi kan i skrivende stund ikke afsløre, hvilken kommune der vinder, men det er en kommune som i høj grad har forstået vigtigheden af at have en sammenhængende erhvervspolitik og søger at bruge alle typer af virksomheder til at skabe en fælles synergi.

Viden og innovation
Viden og innovation er to vigtige elementer i den globale og dermed den danske økonomi. Når viden omsættes til innovation, er den en væsentlig kilde til vækst og jobskabelse. Innovation måles som regel på virksomhedernes brug af intellektuelle ejendomsrettigheder – også kaldet IPR (Intellectual Property Rights) – som iværksættere og vækstvirksomheder kan søge beskyttelse af. Men kun en tredjedel af innovative virksomheder har taget denne beskyttelse. Ernst & Youngs rapport præsenterer for første gang i Danmark en patent og varemærkestatistik, der også fortæller om, hvor virksomheder, der er omfattet af rettigheder, er placeret på danmarkskortet. Og det er bemærkelsesværdigt, at det primært er forstadskommunerne til København, som scorer højt på antallet af disse virksomheder.

Ny nordisk undersøgelse

I erkendelse af hvor vigtigt det er at formidle information og viden om iværksætteres og vækstvirksomheders vilkår, har Ernst & Young indgået et nordisk samarbejde, som vil munde ud i en ny fælles nordisk undersøgelse senere i år. Den vil kunne perspektivere danske forhold over for primært Norge og Sverige og dermed kunne afdække, om der er bestpractice, der kan være værd at forholde sig til. Indtil da må man ønske sig, at  beskrivelsen af krisen bevæger sig væk fra en beskrivelse af det store sorte hul men også beskriver, hvilke udviklingsmuligheder og forhold, der kan føre os alle ud af krisen. Én ting er dog sikker: ingen krise har varet længere end til den dag, hvor en eller flere iværksættere gennem eksemplets magt og vækst viser vejen.

Del indlægget