Virksomhedens drømmekommune

Din virksomhed er givetvist registreret i Danmark, i en kommune, på en bopæl. I samme øjeblik du indgav dine oplysninger om, hvor din virksomhed holder til, blev du også en del af en kommunal virkelighed. Men hvilken? Er det tydeligt for dig, hvordan din kommune driver erhvervspolitik? Og har du nogensinde overvejet, om det kunne være anderledes? Der er nemlig stor forskel på, hvordan kommunerne forvalter deres rolle som væsentlig partner i et dynamisk erhvervsliv.
    Det er hos kommunen, at du søger om tilladelse til alt fra skilte på gaden til opførelse af nyt domicil. Det er kommunen, der sørger for, at busserne kan fragte dig og medarbejderne til virksomheden, og at dine kunder kan parkere. Kommunen har også ansvaret for, at der er institutionspladser, så dine medarbejdere
ikke må blive hjemme for at passe ungerne – eller flytter bort, fordi der ikke er ordentlige skoleforhold. Kommunen behandler din refu-
sionsansøgning om sygedagpenge og varetager jobformidling, hvis du mangler ansatte. Er du heldig, har din kommune også en erhvervsfremmepolitik med rådgivning og service for iværksættere og virksomheder.

Det handler om indstilling
Alt dette kan gøres effektivt og med høje ambitioner. Det handler om indstilling. Er det væsentligt for kommunens politikere, at iværksætterne trives og har gode muligheder for at udvikle deres virksomheder? Har kommunen en vision for, hvordan den yder den bedst mulige service og giver optimale rammebetingelser for virksomhederne? Oplever virksomhederne at kommunen er imødekommende og effektiv når virksomheden søger om tilladelse til at afholde en event i Nørrebroparken, vil opføre et maskinværksted i Skive eller er usikre på reglerne for barsel?

Valgår for virksomhederne?
I 2009 er det kommunalt valgår. Om et øjeblik vil vi se en masse ivrige politikere i færd med at garantere borgerne den bedst mulige service. I DI håber vi, at vi også i år vil se politikerne love virksomhederne den bedst mulige service. Ikke bare fordi det er valgår, men fordi det er vigtigt at kommunerne tager deres rolle som erhvervsaktører alvorligt. Og fordi, at en erhvervsvenlig kommune også er en ”borgervenlig” kommune.
    DI sætter derfor fokus på kommunerne ved den årlige konference for mindre og mellemstore virksomheder. Konferencen vil forsøge at tydeliggøre, hvad der skal til for at skabe en drømmekommune for virksomheder. Især stiller konferencen skarpt på to områder: Infrastruktur og uddannelse.

Velfungerende trafikforhold
Den kollektive trafik skal styrkes og en smidig afvikling af både kollektiv og privat trafik skal sikres. Kommunerne må derfor fremlægge en plan for et fornuftigt samspil mellem den statslige og kommunale infrastruktur og for de nødvendige investeringer på området.

Styrket faglighed i skolen

Elevernes faglighed skal styrkes, blandt andet ved at der rent faktisk undervises af lærere, som har linjefag i dét, de underviser i. Det kræver organisationstalent og fleksibilitet. Kommunerne må blive bedre til at udnytte de ressourcer vi har på uddannelsesområdet.

Service, skat og indkøb…
Der er naturligvis mange andre væsentlige temaer, som har forskellig relevans alt efter, hvilken kommune man befinder sig i. Det er f.eks. vigtigt at sikre, at sagsbehandling af tilladelser og refusioner behandles hurtigt og med en høj grad af transparens i beslutningerne. Kommunerne må ligeledes gøre deres indkøbspolitik gennemskuelig og gøre det let for virksomheder at byde ind på de forskellige opgaver, også som del af en større udliciteringsstrategi. Sidst men ikke mindst kan en effektiv kommune sænke skatter og afgifter, og dermed være attraktiv for både virksomheder og borgere.
    Danmark har brug for stærke virksomheder. Kommunerne skal til at rykke helt frem i sædet, når det handler om at skabe de rigtige rammevilkår.

Del indlægget