Kørsel, diæter og småaktiver – her er 2009 satserne

Fradrag er altid et interessant emne. Trækker vi det fra, vi må – og kun det, vi må? Jo bedre du kender reglerne,  jo mere sikker er du på, at du ikke kommer til at betale for meget i SKAT.

Kørsel for virksomheden
Kørselsgodtgørelsen, når du benytter din private bil i virksomheden æriende, er nu kr. 3,56 pr. kilometer for de første 20.000 km. For kørsel ud over 20.000 km., er tatsten kr. 1,90 pr. kilometer. Det er vigtigt, at kørslen kan dokumenteres f.eks. ved at føre kørselsregnskab. Udokumenteret kørsel betragtes som privat, og så får man intet fradrag.
    Kørsel for virksomheden giver et større fradrag end kørsel mellem hjem og arbejdsplads. Derfor skal de to ting holdes adskilt i regnskaberne.

Diæter på rejser
Er du på rejse for virksomheden, kan rejseudgifterne refunderes på to forskellige måder: Enten efter regning eller ved at udbetale dig selv eller din medarbejder diæter efter statens takster. Det sidste har den fordel, at der ikke skal samles kvitteringer – det skal bare kunne dokumenteres, f.eks. ved hjælp af flybilletter, broafgifter eller lignende, at rejsen er foretaget og at formålet har været erhvervsmæssigt. Satserne fremgår af oversigten, og du kan hente et rejseafregningsskema her: http://anettesand.dk/2008/rejseskema-til-download-med-2009-satser/

Straksafskrivning
Hvis du anskaffer dig et driftsmiddel – altså køber noget, som du skal anvende i din virksomhed og som kan holde flere år, er der normalt særlige regler for, hvor meget du kan trække fra. Skattemæssigt giver udgiften nemlig ikke fuldt fradrag i anskaffelsesåret, men skal fordeles over flere år med 25 pct. af saldoen. Der kan være tale om computere, biler, butiksindretning osv.
    Men hvis den anskaffede genstand koster under kr. 12.300 + moms i 2009-priser, falder den ind under reglerne for straksafskrivning af småanskaffelser, og så kan hele beløbet trækkes fra i købsåret. For mange virksomheder, er det en fordel at få fradraget med det samme – så de kr. 12.300 + moms er et tal, det er praktisk at huske, når du skal ud og købe nye driftsmidler ind.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk