Innovation opstår i fællesskab

Innovation er en afgørende
faktor for vores konkurrenceevne,
for vores værdiskabelse og
for vores samfundsøkonomi som
helhed. Det kan således heller ikke
overraske at ”iværksætteren” er
blevet en af det moderne samfunds
mest eftertragtede og populære
skikkelser.
D et afgørende i forhold til
skabelsen af en effektiv og offensiv
innovationspolitik hviler på en
grundlæggende forståelse for, at de
gode ideer ikke opstår af sig selv.
Det er ikke som din ”lykkes egen
smed”, at du udvikler dine gode
ideer og dine evner til at tænke i
innovation. Innovation er således
heller ikke en medfødt evne, men
en evne vi udvikler og opsøger i
fællesskab. Derfor er innovation
en alt for vigtig opgave, som man
ikke bare kan overlade til ensomme
ildsjæle og opfindere alene.
D anmark blev i juni måned
2008 udnævnt af det internationale
Forbes Magazine til at være
det land i verden, hvor det er
bedst at drive virksomhed, men
samtidig halter vi noget bagefter
på innovation og risikovillighed.
Det er således ikke danskerne, der
er de første til at tage springet som
selvstændige og kaste sig ud i nye
erhvervseventyr. Ifølge Erhvervsog
Byggestyrelsens iværksætterindeks
for 2006, har Danmark
fortsat en lavere opstartsrate af
nye virksomheder end lande som
England, Luxemborg og Norge.
Det betyder netop at vi ikke bare
kan vente på at iværksætterne nok
skal dukke op.
Vi har behov for en ny og
mere langsigtede innovationspolitik,
der kan ligge grunden for
de ideer vi skal leve af i fremtiden.
Det betyder, at det danske
centrumvenstre ikke bare kan
fortsætte med at betragte erhvervslivet
snævert, som klassekampens
ærkefjender. Der findes faktisk et
progressivt, kreativt og skabende
erhvervsliv, som fortjener bedre
end de traditionelle automatløsninger
i form af øget regulering og
mere bureaukrati.
Vi har fra fællesskabet et
stort ansvar for at understøtte
det progressive erhvervsliv og
skabe de rigtige forudsætninger
for iværksætteri. Det handler om,
at skabe en kultur for innovativ
nytænkning, der skal gennemsyre
vores uddannelsessystem, vores
arbejdsmarked og vores offentlige
sektor.
Større offentligt ansvar
Udviklingen af en mere positiv kultur
for innovation og iværksætteri
bør senest starte i folkeskolen, som
traditionelt har været rettet mod
en klassisk lønmodtagermentalitet.
Vi skal således udvikle eleverne i
tværfaglige miljøer, styrke de kreative
fag og give eleverne mulighed
for at afprøve sig selv, som iværksættere
i konkrete projekter. Det
kunne f.eks. være som iværksætter
i skoleboden, ved julemarkedet,
ved indsamlinger til lejrskoler eller
event for de mindre elever.
Endelig bør vores uddannelsessystem
generelt styrke mødet med
erhvervslivet – ikke fordi de skal
definere eller overtage undervisningen,
men fordi de er en stor
del af vores samfund, som vi skal
forholde os til i konkrete opgaver
og projekter. Vi skal således møde
erhvervslivet oftere igennem vores
uddannelse og stige grad konfronteres
med vores personlige
risikovillighed.
Endelig skal den offentlige
sektor tage et langt større ansvar
for den danske innovation, hvilket
både handler om strategiske
erhvervssamarbejder og en langt
mere ambitiøs offentlig indkøbspolitik.
De strategiske samarbejder
handler om at skabe rammer
for nye sektorer og langsigtede
eksportsatsninger, som succeserne
med vindmølle- og høreapparatindustri
tidligere har repræsenteret.
Den offentlige sektor skal derfor
satse langt mere massivt på grundforskning,
anvendt forskning og
demonstrationer af nye produkter.
Markedet og staten skal således
løfte nye innovative erhverv i
fællesskab. Samtidig skal den offentlige
sektor på banen med langt
mere uambitiøs indkøbspolitik,
der ikke som den politik repræsenterer
et innovativt ”race to the
bottom”. På nuværende tidspunkt
handler det om masseproduktion,
besparelser og ensretning. Når hele
den offentlige sektors kontorindretning
bliver produceret på to
fabrikker i Sverige skaber det en
meget konform kultur, uden blik
for iværksættere og innovative
designs. Vi skal således have staten
til at tage flere chancer og gå forrest
i forhold til innovative design
og nye løsninger – staten bør være
blandt de første til at satse på de
unge iværksættere.
Vi skal således have fællesskabet
tilbage i front på iværksætterområdet.
Den offentlige sektor
og det private erhvervsliv kan i et
konstruktivt samarbejde spille den
afgørende rolle for etablering af
en ny danske iværksætterkultur.
Det vil således værre igennem
en fremsynet uddannelsessektor,
progressive erhvervssamarbejder
og en risikovillig offentlig sektor,
at vi kan øge fremtidens innovationslyst.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk