Hvilke kompetencer er vigtige for iværksætteren – og hvor hentes de?

Alle kan vist blive enige om, at kompetencer er vigtige for iværksætteren. Skabelsen af en ny virksomhed kræver mange forskellige kompetencer: Iværksætteren skal kunne sælge, organisere produktionen, styre økonomien, administrere, skabe netværk og meget mere. Men hvad er egentlig de vigtigste kompetencer?
    Dansk Industri har i sommeren 2008 spurgt medlemmerne af sit store netværk af vækstiværksættere om deres vigtigste kompetencer.  I alt har 188 svaret og på basis heraf kan man lave en top tre over de vigtigste kompetencer:
 ”jeg tænker i muligheder” (58 pct. af respondenterne)
 ”jeg er handlekraftig, får tingene gjort” (53 pct. af respondenterne)
 ”jeg er idérig” (51 pct. af respondenterne)
    Men kan derfor sige, at de vigtigste iværksætterkompetencer har at gøre med at få ideer, opdage nye muligheder og sætte i værk – kort sagt det, der er kernen i al entreprenørskab. Naturligvis skal iværksætteren også kunne sit håndværk, såsom at styre økonomien, lave kundeaftaler, ordne momsregnskabet, styre produktionen osv., men det vigtigste er at opdage nye muligheder og vurdere, om de kan realiseres og danne baggrund for en forretning.
    Det kan du læse mere om i antologien ”Entreprenørskab og kompetencer”, der udkommer d. 27. januar 2009 og præsenteres ved IværksætterDagen 2009.

Svært at sortere i ideerne

I samme antologi påpeger forskningsartikler samstemmende hermed, at den allervigtigste kompetence for iværksættere er evnen til at opdage – og vurdere – nye forretningsmuligheder. Idémanden og opfinderen Piet Hein har sagt det på følgende møde i et GRUK:

Kunsten er ikke at få en idé.
Enhver kan med lethed få to.
Kunsten er mellem to eller fler’
ganske almind’lige hverdagsideer,
at se hvilken en der er go’.

Det svære er at sortere i ideerne og vurdere mulighederne for, at der kan komme en givtig forretning ud af en af dem. For hvordan vurderer man på forhånd, om noget kan lade sig gøre engang i fremtiden? Det er pr. definition usikkert, men nogle mennesker er tydeligvis bedre end andre. Det er næppe en medfødt egenskab, men noget de har lært ved påvirkning fra mange sider gennem livet.
Når ideen er vurderet og fundet duelig, er næste skridt for iværksætteren at handle effektivt, systematisk og klogt. Det er her iværksætterens foretagsomme og arbejdsomme kompetencer skal stå sin prøve. Selv om ideen er perfekt, og forretningsmuligheden åben som en ladeport, så bliver det hele ikke til noget uden en handlekraftig iværksætter, der kan styre det virvar af processer der er påkrævede, før en succesrig virksomhed er en realitet.

Uddannelse er vigtigt

Hvor får iværksætteren så de nødvendige kompetencer fra? Mange steder: uddannelse, erhvervserfaring, familieliv, fritidsinteresser, rejser, kort sagt fra al det han eller hun beskæftiger sig med og oplever.
    Nogle af de basale kompetencer kommer fra skolen, f.eks. det at kunne regne og skrive. I nogle tilfælde er dette basale fundament udbygget med undervisning om, hvordan man driver en forretning, laver en forretningsplan, ansøger om patenter og lignende. Eftersom der undervises mere i disse emner i de danske skoler og uddannelsesinstitutioner i dag end tidligere, så har relativt mange af de unge iværksættere i dag nogle ekstra kompetencer med fra deres skolegang. Det gør dem alt andet lige til bedre iværksættere, med større chance for at overleve og få succes. Når denne undervisning har været effektiv og konkret, f.eks. ved at de har prøvet at lave en forretningsplan ”for sjov”, eller deltaget i en konkurrence som Young Enterprise eller Venture Cup, så har de ikke kun teoretisk og faglig viden at trække på den dag det er alvor, men også en mere praktisk erfaring.
    Erhvervserfaring er naturligvis også særdeles vigtig. De mest solide iværksættere har arbejdet inden for den branche, hvor de starter deres nye virksomhed – og har man prøvet at starte en virksomhed før, så er chancen for at det lykkes bedre næste gang.

Del indlægget