Hvem vil ikke gerne være ”Rig som selvstændig”? Det er titlen på en ny bog af den tidligere elektronik-iværksætter Flemming Hasselriis – en bog, som forfatteren for tiden promoverer på bl.a. amino.dk og på Iværk08-messen. Værket består af 224 alfabetisk ordnede afsnit med råd om forskellige emner der relaterer sig til dens emne, samt et par stykker, hvor der skal lidt god vilje til at se forbindelsen.
    At Flemming Hasselriis har samlet mange værdifulde erfaringer i hans lange liv som  selvstændig, er der ingen tvivl om. Succes er som bekendt svær at bortforklare. Men det betyder ikke, at den er nem at forklare, og Flemming Hasselriis’ evne til at formidle guldkornene til et bredere publikum lader noget at ønske. Her kunne han have haft gavn af en kritisk redaktør, men de 140 sider bærer præg af ikke at have været igennem et forlag, og sælges da også via forfatterens egen hjemmeside, www.rigmand.es, til den forholdsvis ublu pris af kr. 311,-. Til de penge, og når bogen sælges som en ”vejledning i start og drift af egen virksomhed”, kan man godt tillade sig at stille nogle krav til indholdet.
    Behandlingen af de fleste af emnerne er ret sporadisk, og virker til at være baseret primært på de erfaringer, Flemming Hasselriis selv har fra elektronikbranchen, uden at forholde sig til, at forholdene i andre brancher kan være nogle andre. Da bogen foregiver at henvende sig til alle iværksættere, er det et problem.
    Et andet kritikpunkt er, at han skriver til en meget lav fællesnævner og mange steder præsenterer en forsimplet virkelighed, der næppe svarer til den, som de fleste iværksættere møder. Det gør sig f.eks. gældende i afsnittet ”Telefonsalg”, hvor det langt fra er alle der vil møde så velvillige kunder, som dem Hasselriis beskriver. Mere interessant havde det været at høre noget om, hvordan man håndtere indvendingerne og afslagene.
    Der er ikke kun skidt at sige om bogens indsigter, men dens værdi er primært som en god iværksætterhistorie og lidt løse erfaringer og blandede gode råd. Hasselriis demonstrerer ikke en overordnet faglig indsigt i de emner, han kommer omkring, og som en vejledning til at starte egen virksomhed kan bogen ikke stå alene – højest give lidt inspiration.