Nyt stærkt iværksætter-talerør

Dansk Iværksætter Forening og Dansk Erhverv vil sammen arbejde for at hjælpe
vækstiværksættere, og har som ambition at præge og sætte den iværksætterpolitiske dagsorden, så de grundlæggende rammevilkår for iværksætteri og entrepreneurship i Danmark forbedres markant.
    ”Samarbejdet giver os helt nye muligheder for at løfte Danmark som iværksætternation og for at bringe nye og etablerede virksomheder sammen til fælles gavn.  Der er nok af fælles opgaver at tage fat på i forhold til at trække Danmark i en mere entreprenant retning,” siger Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv.
    Dansk Erhverv og Dansk Iværksætter Forening finder sammen, fordi foreningerne i vid udstrækning hviler på det samme værdigrundlag og har det samme sigte – nemlig at Danmark bliver en stærk iværksætternation.

Mod, visioner og et globalt perspektiv
Det fælles fundament bygger på:

      Mod til at udfordre det be stående.
      Stærkt fokus på viden- og vækstiværksætteri.
      Visioner og ambitionerne om at tænke og handle nyt.
      Et globalt perspektiv på entrepreneurship.

    ”Vi skal udfordre det bestående og turde gå nye veje, når det gælder om at få både Danmark og vore virksomheder op ad rangstigen”, siger Jesper Kring, formand i Dansk Iværksætter Forening. Han ser samarbejdet som en vigtig løftestang for vækstpotentialet i dansk erhvervsliv.

Netværk på tværs

Medlemmer af Dansk Erhverv og Dansk Iværksætter Forening er interessenter i det nye samarbejde på iværksætterområdet, og fordelene for begge foreningers medlemmer er til at få øje på: Begge grupper får en større politisk gennemslagskraft i forhold til iværksætterpolitiske emner. Og begge grupper får adgang til et større netværk af relevante virksomheder, hvilket udgør et forretningsmæssigt potentiale. Særligt ses et betydeligt nyt potentiale i at skabe netværk på tværs af de to medlemsgrupper, mellem iværksættere og etablerede virksomheder.

Del indlægget