Udlandet forgylder danske vækstvirksomheder

2,743 milliarder kroner. Så meget opgjorde European Private Equity and Venture Capital Association (EVCA), at udenlandske venturefonde investerede i danske vækstvirksomheder i 2007. Mindre danske vækstvirksomheder er dermed europamestre 2007 i at tiltrække udenlandsk venturekapital set i forhold til vores størrelse. På verdensplan er vi nummer to – kun overgået af Israel. Det er første gang, at EVCA opgør forholdet mellem national og international kapital til vækstvirksomhederne.
Et ventureselskab leverer ikke blot kapital til vækstvirksomheden. Ventureselskabets ledelse og medarbejdere er rekrutterede for deres finansielle netværk og erfaring med at udvikle virksomheder. Så sammen med pengene kommer netværk, ledelsessparring, rådgivning om finansiering, markedsføring, strategi, internationalisering, distributionskanaler etc.

Et gennembrud

Ifølge Vicedirektør i Vækstfonden Rolf Kjærgaard repræsenterer de mange udenlandske penge til danske vækstvirksomheder et regulært gennembrud på markedet for risikovillig kapital i Danmark.
”At udlandet nu konkret investerer så mange penge i danske vækstvirksomheder bliver meget afgørende for de danske virksomheders internationale succes. De udenlandske selskaber kommer med netværk og årelang erfaring i, hvordan du får en vækstvirksomhed til at ekspandere på de internationale markeder. Når en amerikansk venturevirksomhed eksempelvis investerer i en dansk virksomhed, får den danske virksomhed sammen med pengene et brohoved til det amerikanske marked og får meget værdifuld hjælp til, hvordan virksomheden distribuerer sine produkter, hvordan den opbygger en udenlandsk salgsorganisation, hvordan man forholder sig til juraen på det pågældende markedet etc. Den danske virksomhed får kort sagt en helt konkret arbejdstegning til at ekspandere udenfor Danmarks grænser og villige hænder til at sikre succesen udenlands. Det er jo i høj grad i ventureinvestorens interesse, at den danske virksomhed hurtigt kommer op i gear og tjener investeringen hjem igen,” forklarer Rolf Kjærgaard.
Vækstfonden er en statsligt ejet venturefond, hvis vision er at gøre det danske venturemarked til det bedst fungerende i Europa. Og netop udenlandske investeringer er en af forudsætningerne for at nå det mål.
”Danske ventureselskaber høster nu frugterne af otte års hårdt arbejde i branchen med at markedsføre de lokale ventureinvestorers porteføljevirksomheder overfor udenlandske samarbejdspartnere. De danske ventureaktører har systematisk og møjsommeligt opbygget netværk og turet rundt i verden for at slå på tromme for deres porteføljevirksomheder,” forklarer Rolf Kjærgaard.

Hård udenlandsk konkurrence
Investment Director Jacob Bratting Pedersen fra Northcap Partners supplerer:
”De udenlandske venturefonde på de store markeder som England og USA oplever et stigende konkurrence om de attraktive porteføljevirksomheder på deres hjemmemarkeder. Derfor er det også i deres interesse at se ud over hjemlandets grænser efter attraktive investeringsmuligheder. Og Danmark har et godt ry på eksempelvis udvikling af ny teknologi.”
NorthCap Partners blev etableret i 2006 som en fusion mellem IVS A/S og Bankinvest IT Venture. Det nye selskab har 16 virksomheder i porteføljen. Og Jacob Bratting Pedersen kan helt konkret mærke den stigende udenlandske interesse for selskabets porteføljevirksomheder i pengekassen. Udenlandske fonde har alene indenfor det seneste år postet ca. 90 millioner kroner i North Cap Partners porteføljeselskaber. Eksempelvis har Kapow Technologies, som har udviklet en unik teknologi til dataindsamling fra internettet, fået mange penge fra udlandet. Den internationale venturefond, Kennet Partners, havde tidligere ingen danske investeringer. Men efter at have talt med NorthCap Partners og mødt Kapow har fonden nu et team, hvis formål er at følge blandt andet det danske marked for vækst-orienterede teknologivirksomheder for at finde interessante investeringsmuligheder.

Hovedsæde i USA
Når en udenlandsk fond går ind og investerer kapital i en dansk vækstvirksomhed kommer en etablering i fondens hjemland ofte på tale.
”En amerikansk fond vil eksempelvis ofte foretrække, at porteføljevirksomhedens hovedsæde flytter til USA. Det gør det lettere for fonden at følge sin investering. Og samtidig har virksomhedens fysiske tilstedeværelse i USA stor betydning for den fremtidige exit (salg af virksomheden, red.), da den geografiske nærhed til en mulig køber ofte er afgørende.  Og derfor er det ofte nemmere at få den rigtige pris for virksomheden, når markedet rummer mange interesserede spillere, der kender værdien af virksomheden. Amerikanske venturefonde har stor erfaring – ikke blot med finansiering, men selvfølgelig også i høj grad med salg og markedsføring på det amerikanske marked,” mener Jacob Bratting Pedersen.
Exiten foregår som eksempelvis ved en børsnotering, et industrielt salg til en virksomheden med interesse for teknologien eller måske som et salg til et andet ventureselskab, der kan videreudvikle vækstvirksomheden.
Ekspansionsfasen
Den helt nystartede iværksætter med globaliseringsdrømme skal nok ikke forvente en opringning fra en amerikansk eller engelsk venturefond i morgen. For bryder man tallene fra EVCA ned på vækstvirksomhedernes udviklingsstadier, skal virksomheden have gennemgået de første faser af sin udvikling, førend den falder i udenlandske øjne. De 2,743 mia. udenlandske kroner fordelte sig med kun 12 mio. kr. til seedfasen – virksomhedens allerførste leveår – og 27 mio. kr. til startup-fasen, altså virksomhedens etablering på hjemmemarked. Herefter eksploderer tallet med 2,604 mia. kr. til virksomheder i ekspansionsfasen, som er den fase, hvor virksomheden har bevist, at den kan tjene penge og nu skal vokse ud over grænserne for at udnytte sit kommercielle potentiale.
Omvendt har blandt andet den teknologiske udvikling også gjort den gode forretningsidé salgbar hurtigere. Så iværksættervirksomheder går hurtigere gennem stadierne end for få år siden.

Miste titlen
Selvom Danmark kan bryste sig af titlen som europamester i at tiltrække udenlandsk kapital, kan vi lynhurtigt miste titlen, hvis ikke vi selv skruer op for investeringsblusset i vækstvirksomhederne, advarer Rolf Kjærgaard.
”Det har afgørende betydning for de udenlandske investeringer i danske vækstvirksomheder, at lokale ventureaktører går forrest i investeringerne i de danske porteføljevirksomheder. De udenlandske aktører har ikke samme kendskab til lokalmarkedet som de danske. Og hvis danske ventureselskaber ikke investerer i danske selskaber, sender det et dårligt signal til de udenlandske markeder. Et signal, der mindsker investeringslysten,” vurderer Rolf Kjærgaard.
Hos NorthCap Partners er en vigtig strategi at syndikere investeringerne – at gå sammen med udenlandske og lokale spillere om at investere penge i porteføljeselskaberne.
En syndikering spreder risikoen, og det validerer helt klart en investering overfor udlandet, at lokale aktører går ind i investeringerne. Lokale aktører og udenlandske fonde har som oftest også kompetencer, der supplerer hinanden. Hvor den lokale venturefond kender markedet, byder den internationale fond på viden om international udrulning og markedsføring i fondens hjemlande. På denne måde er en syndikeret investering ofte også mest interessant for vækstvirksomheden. Så får den alle de nødvendige kompetencer på en og samme gang, siger Jacob Bratting Pedersen.

60 mia. kroner på fem år
Den store fremadrettede udfordring for det danske venturemarked er ifølge Rolf Kjærgaard at sikre, at tilstrækkelig mange danske venturekroner ruller ind i vækstvirksomhederne for at overbevise udlandet om, at danske vækstvirksomheder er værd at satse på. Og de danske ventureselskaber investerede mindre i 2007 end i 2006. Her lagde de danskbaserede venturefonde 1,350 mia. kroner til vækstvirksomhederne mod 1,225 mia. i 2007 ifølge EVCA’s analyse
”De store udenlandske investeringer mere end opvejer heldigvis nedgangen, men efter Vækstfondens beregninger har de danske vækstvirksomheder brug for at få tilført næsten 60 mia. kroner over de næste fem år for at realisere deres potentiale og få succes. Mange af disse penge skal findes i udenlandske fonde. Men de smækker pengekassen i, hvis den danske venturebranche selv rejser yderligere kapital og øger sine investeringer. Og så er det slut med at være europamester,” fastslår Rolf Kjærgaard.

Del indlægget