Kan mit firma købe lejlighed til mine børn?

Kan en virksomhed købe en andelsbolig og efterfølgende leje den ud til enten ejerens børn eller andre lejere? Og hvilke regler er der i givet fald på området?
Susanne Eeg

 Der er ingen regler i Andelsboligloven, der regulere dette. Det afgørende for svaret på spørgsmålet er derfor, hvad andelsforeningens vedtægter siger. De vil normalt regulere, hvem der kan og hvem der ikke kan købe en andel. Efter normalvedtægten – som gælder for foreningen, hvis ikke der er vedtaget andre, individuelle vedtægter – er ejerskab til en andel og retten til at bebo en lejlighed knyttet sammen. Gælder normalvedtægten, kan man altså ikke købe en andel og så leje den ud. Normalvedtægtens §3 om medlemmer lyder således:
    ”Som andelshaver kan med bestyrelsens godkendelse optages enhver, der bebor eller samtidig med optagelsen flytter ind i en bolig i andelsboligforeningens ejendom, og som erlægger det til enhver tid fastsatte indskud eller den aftalte overdragelsessum.
    Stk. 2. Ved beboelse forstås, at andelshaveren benytter boligen til helårsbeboelse for sig og sin husstand.
    Stk. 3. Ved flytte ind forstås, at andelshaveren tager boligen i brug som helårsbeboelse for sig og sin husstand.
    Stk. 4. Hver andelshaver må ikke benytte mere end én bolig i andelsboligforeningen og er forpligtet til at bebo boligen, medmindre andelshaveren er midlertidigt fraværende og har fået bestyrelsens tilladelse til at fremleje boligen efter vedtægtens § 11.
    Stk. 5. Er der fortsat udlejningsboliger i ejendommen og bliver en af disse ledig, skal bestyrelsen søge den overdraget til en person, der optages som andelshaver i overensstemmelse med stk. 1, medmindre boligen skal anvendes som bolig for en ejendomsfunktionær.
Som det fremgår er man imidlertid nødt til at undersøge vedtægterne for den konkrete andelsboligforening, spørgsmålet angår.

Svar leveret af Ret&Råd – www.retraad.dk

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk