Der er bred enighed blandt beslutnings-tagere, meningsdannere og forskere om, at iværksættere spiller en vigtig rolle for skabelsen af vækst og velstand i et samfund. Derfor er der også en bred enighed om, at det er vigtigt, at indrette samfundet sådan, at iværksætteri fremmes. Men her hører enigheden op. Nogle mener, at en stor offentlig sektor, der skaber den rette infrastruktur, investerer i forskning og uddanner befolkningen skaber de ideelle rammer for iværksætteri. Endvidere argumenteres for, at høje overførselsindkomster skaber en social tryghed, som gør, at folk tør tage risici, herunder forsøge sig som iværksættere.
CEPOS har bedt Professor Nicolai J. Foss og Adjunkt Christian Bjørnskov om at teste den teori, og de fandt ikke støtte til den. Tværtimod. Den statistiske sammenhæng mellem den offentlige sektors størrelse og …

Opret et gratis medlemskab for at læse videre ✅

Med et gratis medlemskab bliver du en del af Danmarks største iværksætterfællesskab og støtter aktivt op om dansk iværksætteri. Få digitale nyheder om innovation, opstart og vækst fra medlemsmagasinet Iværksætteren, samt invitationer til spændende iværksætterevents og meget mere.

Bliv en del af fællesskabet i dag 

Læs mere