Iværksætterkurser på tværs af landegrænser

»Vi har en god samarbejdsrelation. Der er et stærkt overlap, men vi skiller os ud ved at være både i Danmark og Sverige.«
Direktør for Øresund Entrepreneurship Academy, Christian Vintergaard, redegør for forskellen på det nye akademi og IDEA, som regeringen stiftede i efteråret 2004 – og som jyderne løb med i skarp konkurrence med københavnerne.
»Og så repræsenterer vi kun universiteter. IDEA har også mange korte og mellemlange uddannelser repræsenteret,« uddyber Christian Vintergaard.
»Den type iværksætteri, som vi fokuse-rer på, er videnstung iværksætteri. Det er nogle andre typer virksomheder, som er forskningsbaserede.«
Hvor IDEA er stiftet af regeringen, er der fem finansierende partnere bag Øresund Entrepreneurship Academy den danske og svenske stat, hvorfra initiativet kommer,
Hovedstadens Udviklingsråd (HUR), Region Skåne, samt Øresund Universitetet, som er en interesseorganisation for 12 universiteter i Øresundsregionen.
»Vi er sat i værk for at styrke antallet af studerende, som vælger at blive iværksættere. Vi skal sætte mere fokus på de 12 Øresunds-universiteters evne til at tænke som iværksættere – skabe flere muligheder for dem, og udbrede kendskabet på tværs af universiteter,« fortæller Christian Vintergaard.

To akademier i samme by
I Kolding vakte beslutningen om at stifte Øresunds-akademiet forundring hos direktør Torben Bager.
»IDEA blev dannet som følge af konkurrence mellem to konsortier. Det jysk-fynske vandt, og København tabte. I det konsortium var bl.a. Copenhagen Business School og Danmarks Tekniske Universitet, som senere har sluttet sig til IDEA. Så det var lidt af en overraskelse for os, at man ville skabe et nyt iværksætterakademi. Vi synes jo, vi havde et landsdækkende akademi med et landsdækkende sekretariat i Kolding og regionale centre i fire andre byer, bl.a. København,« siger han, selv om han godt kan se pointen i samarbejdet på tværs af Øresund.
»Men det skabte et problem for os, for hvordan kan vi have to iværksætterakademier i den samme by? Så vi lavede en forhand-lingsløsning og blev enig om, at vi skulle ligge samme sted – dør om dør, men med adskilt økonomi og sekretariatsfunktion.
Vi har en samarbejdsaftale, og laver også fælles projekter.«
Torben Bager regner ikke med, at der bliver decideret konkurrence mellem IDEA og det nye akademi.
»Der er jo nok at lave. Måske kan vi komme til at konkurrere om opmærksomheden, men jeg forventer mere, at vi laver så meget samarbejde, som vi kan. De skal arbejde med den svensk-danske bro, og vi skal arbejde med den bredere nationale paraply. Der er også den forskel, at IDEA også omfatter ikke-universiteter, som f.eks. erhvervsakademier.«

Tværnationale kurser

Samarbejdet på tværs af Øresund bliver ikke kun gode intentioner.
»Kurserne skal markedsføres på tværs af grænser. Det skal ikke kun være muligt at følge et kursus på sit eget universitet, men også på de øvrige. Alle de 12 nye kurser, vi har finansieret, som kommer i gang i 2007, står der mere end én institution bag. Og de fleste er en kombination af danske og svenske universiteter – altså tværnationale kurser,« siger Christian Vintergaard.
Som eksempel nævner han et kursussamarbejde mellem Copenhagen Business School og Lunds Universitet – et samarbejde, der både foregår på bachelor-, kandidat- og Ph.d.-niveau.
»Vi kommer til at se lignende kurser i fremtiden. Hovedomdrejningspunktet er at få universiteterne til at være bedre til at udbyde den slags kurser.«
Øresund Entrepreneurship Academy laver ikke kurserne selv, men faciliterer dem som kompetencecenter og fond.
»Vi vil hjælpe med at udvikle kurserne, og sparre om mulighederne. Vi kender uni-versiteterne og deres udbud af kurser godt, at kan fortælle de enkelte undervisere, hvor de kan søge hjælp. Så vi er også en netværksorganisation, som hjælper underviserne med at finde de rigtige mennesker, både i deres egen region og i udlandet. Vi har mange kontakt-er rundt omkring i Europa og i USA, som vi har jævnlig kontakt med, og vi er på forkant med den nyeste viden om innovation og iværksætteruddannelse,« siger Christian Vintergaard.
Øresund Entrepreneur Academys sekretariat kommer til at bestå af fem-seks ansatte på kontorer i København og Lund, men under fælles ledelse.

Del indlægget