Gad vide, hvor mange iværksættere der egent-lig starter op fordi de har analyseret sig frem til nogle gode forretningsmuligheder? De fle-
ste går nok bare i gang på baggrund af en idé
og fornemmelser for, at den nok holder, base-ret på mere eller mindre kvalificerede gæt på markedets størrelse og den del, man kan få fingre i, hvis man er dygtig og heldig.
Men nu hævder en ny bog, at man kan øge sine chancer for succes betragteligt, hvis man behersker »den innovative iværksættelses strategiske metode«. Og hvem vil ikke gerne øge sine chancer for succes?
Metoden er kort beskrevet en trekant, som forfatteren Søren Hougaard – selv bl.a. iværksætter, venturekapitalist og adjungeret professor på Copenhagen Business School –  kalder »iværksættelsens vinderpyramide«. Men her hører ligheden med amerikanske værker også op, for Hougaard har ikke ambi-
tioner om at skrive for masserne. Hans skrivestil er tung, med komplekse sætninger og abstrakte ord for banale ting. Det kan sikkert give nogle studerende en fornemmelse af, at de lærer noget, men praktikere havde været bedre tjent med mere jordnære formuleringer. Man kan således indledningsvist klandre bogen for at servere sit budskab i en ikke særlig let tilgængelig form, men det er selvfølgelig en smagssag, og det er i alle fald ikke ensbetydende med, at den ikke har noget budskab.
Tilbage til trekanten. Siderne består af tre proceselementer, nemlig idégenereringsproces, konceptudviklingsproces og eksekveringsproces, som er forbundet via resultatelementerne forretningsunivers (marked), forretningslogik (idé) og forret-ningsformel (strategi). De skal begribes i
en helhed, og tilsammen udgør de vinder-pyramiden – »et billede på innovative iværk-
sætteres indsigt i og beherskelse af den stra-tegiske proces, hvormed en ny, succesfuld virksomhed bliver til«.
Bogens struktur følger trekantens logik – fra jagten på nye forretningslogikker i del 1 over et nyt, kreativt blik på brancher og markeder, der »kan give iværksætteren en særlig, enestående indsigt i oversete forretningsmuligheder« i del 2, og til fastlæggelsen af en strategi og dannelse af en virksomhed i del 3.
Overordnet set er bogen bestemt både interessant og anvendelig for iværksættere. Skabelsen af en ny virksomhed kan ikke sættes på formel, men forsøget på at fylde nogle anvendelige analysemodeller i iværksætterens værktøjskasse skal gøres, og Hougaard har overblikket og indsigten. Det ændrer dog ikke på, at området er vanskeligt at indfange, og han møder mange blindgyder, hvor det der kan siges enten er meget generelt, eller at der ikke kan siges noget.
Så mens bogen kommer med mange overvejelser, en opstartsvirksomhed med fordel kan gennemgå, og indeholder teore-tiske redskaber også til selve ideens undfangelse, er spørgsmålet, om praktikere – iværksættere – ikke primært vil kunne bruge den til at teste og udvikle ideer eller virksomheder, de allerede har, og til at udbygge forståelsen af den virkelighed, de navigerer i. Måske kan bogen åbne øjnene for, at der skal skrues på nogle knapper eller ændres fokus, fordi de store muligheder ligger et andet sted end de pejlemærker, man arbejder efter – måske på helt nye forretningsområder.
Aha-oplevelserne for den enkelte iværksætter ligger helt sikkert gemt på bogens si-
der, men de kræver lidt arbejde at nå frem til, samt vilje til at tænke strategisk om sin forretning, og ikke kun løbe efter de mulig-heder, dagligdagen byder på.