Annoncehajer spiser også iværksættere

Som nystartet virksomhed med eget CVR-nummer skal du ikke undre dig, hvis du hurtigt efter oprettelsen af virksomheden bliver ringet op af en annoncesælger, der vil »hjælpe« dig med at gøre din virksomhed mere synlig. Tilbuddet kan f.eks. være en annonce i en såkaldt telefonbog på nettet, og det er ikke sikkert, at annoncesælgeren giver op med det samme, selv om du takker nej. Hvis der er tale om en annoncehaj, vil du kort tid efter blive ringet op igen, måske indtil flere gange, og inden du aner det, er du havnet i annoncehajens glubske gab.
Du kan ikke vide dig mere sikker for annoncehajernes jagt, selv om du ikke er nystartet. Selv erfarne virksomheder og offentlige institutioner er havnet i gabet på annoncehajer.
Ofte bliver virksomheden spundet rundt i en vildfarelse om, at virksomheden allerede har tegnet en annonce, som blot skal forlænges. Mange føler, at de kun kan komme af med annoncesælgeren, hvis de siger ja til at tegne en annonce for et mindre beløb.
Men beløbet bliver ikke ved med at være lavt – inden længe kan det være steget til uanede højder. Det er ikke den første regning, der er problemet – det er regning to, tre og fire. Annoncehajer er ofte uden hæmninger og mange føler sig udsat for psykisk terror. Ofte truer annoncehajerne med inkasso, fogedretten og RKI, hvis regningerne ikke betales, og det er der ingen, der har lyst til at ende ud i. Hvad stiller man op?

Aftalen skal bekræftes

Det er ikke tilladt at rette telefonisk henvendelse til forbrugere med henblik på annoncetegning. For erhvervsdrivende gælder loven derimod ikke, og derfor skal du som iværksætter være på vagt, hvis du uopfordret bliver kontaktet af en annoncesælger.
Forbrugerombudsmanden har fremsat retningslinier for, hvornår man som annoncekøber er bundet af en annonceaftale. Den mundtlige aftale, der bliver lavet mellem dig og annoncesælgeren, skal efterfølgende bekræftes skriftligt af annoncesælgeren. Samtidig skal annoncesælgeren have din skriftlige bekræftelse på aftalen, og dette skal ske udenfor allerede eksisterende kundeforhold.
Selve annonceregningen må først fremsendes efter annoncens indrykning, og skal sendes sammen med et eksemplar af selve publikationen. Annonceregningen kan også fremsendes sammen med et bilagsblad, også her med et eksemplar af den indrykkede annonce. Annonceregningen må ikke fremsendes sammen med aftalebekræftelsen.
Din virksomhed er ikke bundet af aftalen, hvis annoncesælgeren har fået din virksomhed til at sige ja til aftalen ved snyd, vildledning eller på anden måde gennem svig har snydt din virksomhed. Aftalen er heller ikke bindende, hvis der ved aftalens indgåelse forelå omstændigheder, der er i strid med almindelig hæderlighed. Så selv om du har skrevet under på aftalen, er der ofte mulighed for at komme ud af aftalen igen.

Hvad er vildledning?
Selve vildledningen skal have fundet sted ved aftalens indgåelse, hvilket vil sige under telefonsamtalen. Der er tale om vildledning, når der ikke gives tilstrækkelige oplysninger om produktet. De manglende oplysninger er vildledende, når disse kunne havde haft betydning for vurderingen af det tilbudte produkt. Det er også vildledende, hvis annoncesælgeren giver udtryk for, at der allerede eksisterer en aftale mellem virksomheden og annoncesælgeren, og dette ikke er tilfældet.
Annoncesælgeren må ikke anvende forretningskendetegn eller lignende, der kan give anledning til forvekslingsmuligheder E
med andre firmaer. Vær derfor opmærksom på, om annoncesælgeren forsøgte at vildlede dig sådan, at du kom til at tro, at annoncesælgeren var en anerkendt udgiver eller telefonbog.
Det er også en form for vildledning, når en annoncesælger sælger et produkt der reelt er værdiløst. Det er dokumenteret, at de produkter, en del af annoncehajerne sælger, reelt
set er værdiløse, idet samme produkter – eller
endog væsentligt bedre produkter – ofte er gratis. Der sker også det, at annoncerne enten ikke eksisterer, eller bliver slået op på hjemmesider, der ikke er kendte og som ikke bliver brugt.

Når du er blevet snydt

Hvis du modtager en regning fra en annoncør uden at du har bestilt annoncen, eller hvis du er blevet vildledt til at bestille en annonce, er det ofte en god idé at kontakte en advokat med indsigt i annoncehajernes metoder.
Der foreligger bedrageri, når annoncehajen har snydt eller vildledt din virksomhed til at indgå en aftale, der har medført et økonomisk tab for din virksomhed, og annoncehajen samtidig har haft for øje at opnå en økonomisk gevinst.
Der kommer flere og flere af disse situa-tioner, hvor virksomheder er blevet snydt af annoncehajer. Det er helt typisk, at annoncehajerne lover at stoppe henvendelserne, hvis der bare lige bliver betalt nogle tusinde kroner ekstra, men som regel fortsætter opkrævningerne med trusler om betaling af stadig større beløb – man har endog set sager på millionbeløb. Når der kommer en advokat ind i billedet, har annoncehaj-erne det med at slække gevaldigt på deres økonomiske krav og i langt de fleste tilfælde opgiver de det helt.
For nyligt fik advokat Tom Bramminge Christensen – den ene af denne artikels forfattere – medhold hos Østre Landsret i, at en af de mest kendte annoncehajers produkter reelt er værdiløse, hvorfor der nu er gode mulig-heder for at få tilbagebetalt de mange millioner kroner, der er indbetalt med urette. Om man reelt får sine penge tilbage, er en sag for fogedretten, men hvis firmaet har penge, så skal de betale.
Bliver du kontaktet af et firma, der ønsker at sælge dig annoncer, skal du først og fremmest undersøge, hvor annoncerne vises. Tag også stilling til, om den pågældende måde er den bedste form for markedsføring for din virksomhed. Vær opmærksom på, at du ikke bliver snydt.
Er du allerede blevet snydt, så få fat i en advokat. De fleste sager, der kommer for retten falder ud til fordel for virksomhederne. Jo hurtigere du får fat i en advokat jo bedre.

Del indlægget