Hvornår og hvordan kan man bruge tv til markedsføring?

Er tv i det hele taget det rigtige medie? Det er et spørgsmål, virksomheder ofte stiller sig selv, når de står i en situation, hvor der skal kommunikeres til forbrugere. Før man når så langt i processen, bør man sikre sig, at der er den rette viden omkring marked, målgruppe og konkurrenter.
Eksempelvis er det væsentligt at kende målgruppen rigtig godt på parametre som demografi (alder, køn, etc.), brug af produktet (hvor ofte og hvornår bruges produktet), medievaner (ses der TV3, læses metroXpress og Alt for Damerne eller er fokus mere på DR2, Weekendavisen og National Geographic?). Både marked og konkurrenter giver viden om opgavens art. Er der én eller flere konkurrenter – og hvordan og via hvilke mediekanaler kommunikerer de? Er det et vækstmarked, eller er markedsandelene fordelt?
Alt dette er vigtig viden for at kunne sikre, at det er de rette mediekanaler, der vælges, samt at de anvendes på den rette måde. Når dette er kendt, kan tv sagtens være det helt rette medie. At nå frem til denne viden er typisk noget eksperter på et mediabureau eller et reklamebureau kan hjælpe med at analysere og vurdere ud fra eksisterende viden i virksomheden, koblet med erfaringer, viden og data fra forskellige databaser og analysesystemer.
Danskernes forbrug af tv
Hver dansker ser i gennemsnit dagligt ca. 2,5 timer tv. I løbet af én uge kan man nå ud til 90 pct. af alle danskere ved brug af kommerciel tv. Det betyder, at tv-mediet som helhed på mange måder er danskernes foretrukne medie.
De fleste virksomheder har dermed god mulighed for at nå ud til deres mål-gruppe via tv-mediet. Tv-mediet er et massemedie, og det betyder samtidigt, at tv i de fleste tilfælde egner sig bedst til brede demografiske målgrupper.
Det er muligt at benytte tv på lands-dækkende vis samt geografisk opdelt i landsdele (eksempelvis Nordjylland, Fyn, HT-området, osv.). Specielt den regionalt opdelte brug af tv kan være den rigtige løsning for mange virksomheder, der ikke har kundekredse i hele landet. Et eksempel på sådanne annoncører er Bakken i København, der primært tiltrækker kunder fra HT-området og derved nok vil have størst interesse i at benytte udelukkende TV2 Lorry, som netop dækker HT-området.

Hvad er tv-mediet godt til ?
Tv har i forhold til mange andre medie-grupper (aviser, radio, internet, etc.) nogle helt klare styrker og karakteristika. Tv er det stærkeste medie til at opbygge kendskab til et specifikt produkt eller en bestemt virksomhed. Et bedre/større kendskab er forudsætningen for at kunne knytte værdier og præference til et produkt. Det kan eksempelvis være vig-
tigt at få opbygget kendskab til et pro-dukt overfor en bred målgruppe. Hertil vil tv-mediet som regel være meget velegnet.
Ønsker man også at forbinde værdier med et produkt eller en virksomhed vil tv-mediet også ofte være et rigtig godt valg. Et eksempel herpå, er Toyotas kommunikation, der kommunikerer at deres biler er »112% i orden«.
Generering af trafik i butik/forretning kan være endnu et punkt tv-mediet kan bidrage med at forbedre. Bilimportører, Magasin, supermarkedskæder, m.fl. benytter ofte tv til at trække kunder ned i deres detailbutikker – enten via pristilbud eller nyheder.

Hvad koster en tv-kampagne?
Det første spørgsmål vil så være: »Hvor stor skal den være?« Prisen vil afhænge af, hvordan tv-mediet benyttes. Store annoncører som TDC, Dansk Supermarked, Tuborg, m.fl. investerer tocifrede millionbeløb i tv-annoncering, men det behøver ikke koste så meget.
Er fokus ikke på hele landet eller er perioden begrænset (op til f.eks. Jul eller Påske) kan en langt mindre investering
gøre det. Eksempelvis er en regional kampagne på Fyn meget billigere end en landsdækkende kampagne. Alt afhængigt af tilgang kan man sige, at for omkring kr. 100.000 i medievisning kan man godt begynde at overveje brug af tv-mediet i et regionalt afgrænset område. Budget til medievisning (ikke produktion af reklamefilm) for en national tv-kampagne kan starte på omkring kr. 800.000–1.000.000 afhængigt af målgruppe, spotlængde, periode, mm.

Del indlægget

// dkiv.dk 2023

Danske Iværksættere

Dansk Iværksætter Forening har skiftet navn til Danske Iværksættere og hører nu hjemme på DKIV.dk