De fleste nyopstartede håndværksvirksomheder har et godt kendskab til deres branche og kan deres håndværk godt. Til gengæld mangler mange af disse virksomheder en række basale værktøjer og forretningskompetencer, for at kunne drive deres forretning bedst muligt. For at møde behovet for at opbyg-ge grundlæggende forretningsmæssige kompetencer og viden hos nystartede håndværksvirksomheder, tilbyder Byggestart.dk og Dansk Iværksætter Forening i samarbejde virksomhederne en skræddersyet Værktøjskasse med fokus på de grundlæggende værktøjer, der skal til, for at drive en sund forretning. Online værktøjskasse Værktøjskassen består af en række moduler, hvor der tages konkret fat på daglig-dagens behov, spørgsmål og praktiske udfordringer inden for forretning jura, kundepleje, bank, forsikring, regnskab og moms og skat. De fysiske arrangementer understøttes af en online forretnings-værktøjskasse på Byggestart.dk, hvorfra regler, standarder, procedurer og checklister kan downloades af virksomhederne. I takt med at Værktøjskassen udvikles, og de virksomheder, som er kommet over deres opstart, møder nye udfordringer, er der mulighed for at udvikle en fase 2, som bygger videre på Værktøjskassen. »Vi er begejstrede for aftalen,« siger Byggestart.dk’s direktør Jan Mejlkjær, der er meget bevidst om de udfordringer hans medlemmer står over for. »Hverdagens fokus er på de konkre-te opgaver, der arbejdes med og der er mange, der knækker nakken på, at de ikke har overblik over de mange procedurer og regler, man skal være orienteret om som håndværker,« siger Jan Mejlkjær, og fortsætter: »Et eksempel er ansættelsen af med-arbejdere, der kan være svær at håndtere. Ét er at finde den rigtige medarbejder, noget andet er at få vedkommende op-rettet i lønsystemer, ferieordninger og forsikringer.« Ingen paragraffer Her hos Dansk Iværksætter Forening, hvor Værktøjskassen er udarbejdet, kender vi om nogen iværksætternes behov for forretningsviden. Formålet er at hjælpe iværksætteren på vej bedst muligt og vi har derfor målrettet al undervisning til håndværkerne, så det er deres behov, vi


Opret et gratis medlemsskab herunder for at få fuld adgang til alle vores artikler, den nyeste digitale udgave af vores medlemsmagasin Iværksætteren, og støt samtidigt op om dansk iværksætteri.

Er du allerede gratis medlem, så login nedenfor.

Logge Ind